En följdsjukdom?
Åren !985-1988 var jag ordförande i Västra Ängabo byalag. Västra Ängabo är en mindre stadsdel i Alingsås, där jag bodde på den tiden. Under slutet av 1985 planerade vi i styrelsen en fest i kvarterstugan, som var utmärkt till mindre sammankomster med mat och dans. Vi ansåg att fredagen den 28/2 nästa år skulle bli en lämplig dag.

Allt flöt på ända fram mot dagen, men så drabbades jag av ischias nån dag innan och hela festen blev en plåga.

Ladusvala (Hirundo rustica) är den mest spridda fågelarten i familjen svalor. Ladusvalan är en tätting med ett distinkt utseende med blå ovansida, lång, djupt delad stjärt och böjda spetsiga vingar.

Ladusvalan föredrar öppna landskap med låg växtlighet, såsom betesmarker, ängar och jordbruksmark, helst med vatten i närheten. Den undviker områden med mycket skog eller branter samt tättbebyggda platser. Att öppna byggnader, som lador, stall eller kulvertar, som ger häckningsplatser, och exponerade platser, som ledningar, takkrön eller nakna grenar att sitta på, finns tillgängliga är också viktigt i fågelns val av häckningsområde.

VITTSJÖ. Den annonserade kvarters loppis på ett kvarter vid Ramnsjövägen är inställd på lördag den 4 juli.
Väderförhållanden blir bättre lördag den 11 juli kl 11-15 då ordnas den aktuella loppisen. O B S!

 

VITTSJÖ. Underbara dagar fyllda med tanken att göra så lite som möjligt och att bara va. Visst i den här värmen bör man sitta i skuggan och visst är det skönt att slippa frysa, med andra ord man kan välja var man själv kan tillbringa sin lediga tid i sin trädgård.

Fingerborgsblomma

I år så blommar det för fullt av fingerborgsblommor hemma hos mig, men även vid vägkanterna i områden. Enorma fantastiska blommor som blommar i olika färger vackert som en dag är det i alla fall. Kärt barn har många namn och fingerborgsblomman är inget undantag, namn som fingerhatt, fingerborgsört, biskopsmössa eller varför inte madams tofflor. Hela växten är giftig, på medeltiden användes den till olika hjärtåkommor. Om den används idag inom medicin vet jag inte, men i folktron hade denna växt en framtonad plats för "bortbytingar" mellan troll och människor. Det var då då.

VITTSJÖ. På torsdagens träning fanns Johan Claesson, integrity officer vid Svenska Fotbollförbundet på plats vid Idrottsparken för att informera spelare och ledare i ämnet. Matchfixning upplevs idag som ett stort hot mot idrotten.

Sverige har ännu inte haft några kända matchfixningsfall på dammatcher, men globalt finns exempel. Bland annat ett fall 2018 då tre belgiska spelare i U16-landslaget kontaktades av matchfixare och blev erbjudna en halv miljon kronor per spelare för att rigga matcher.
Antalet spelbolag som erbjuder spel har ökat de senaste åren och i dagsläget erbjuder 270 spelbolag världen över spel på damallsvenskan.

VITTSJÖ. Det stundar till annorlunda kvarters Loppis lördag 4 juli klockan 11-15. Det blir grannarna i norra delen av Ramnsjövägen som säljer ut det som kan vara bra att ha, det som en gång varit bra att ha. Kristian Blåsol har organiserat denna unika Loppis!

Så stor tillströmning vid kvartersloppis är inte tillrådlig i dessa tider!

Vägvisning kommer att finnas utmed väg 117 till kvarteret för marknaden där har försäljarna plockat ut det som de kan vara utan men som andra kan ha nytta av. De allra flesta boende har under årens gång samlat på sig en del som upptar utrymme som kan vara bra till annat. Nu finns chansen att gallra ut det som kan undvaras. Ställ ut dina objekt på bordet på trottoaren och vänta på ivriga spekulanter och köpare.
Du kan köra bil några meter till nästa marknadsstånd. Du kan om du söker motion vandra slingan med start och mål vid Waldaus väg. Du avgör. Detta är kanske den allra första kvartersloppis som ordnats?

VITTSJÖ. Boule banan på Marknadsplatsen besöks flitigt av trogna boulespelare. 

Från början, för ca 15 år sedan, startade några personer upp och spelade på grusplanen vid skolan i Vittsjö. Fler och fler ville spela och så började planerna på en boule bana på Marknadsplatsen. Några år senare fanns det 8 banor på marknadsplatsen. PRO hade då uppmärksammat intresset för spelet och både medlemmar och icke medlemmar var välkomna att spela.
Eldsjälen Jan Sjödal berättar att snart hade antalet spelare ökat till ca 30 pers.

VITTSJÖ. På söndag spelar Vittsjö årets första hemmamatchen på Idrottsparken. Detta Linköping. Bottnat i risker med covid 19 säger bestämmelserna just nu att samtliga matcher skall spelas helt utan publik.

Vittsjö-publiken har gjort sig känd som pådrivande för sitt lag och man talar i detta sammanhang med all rätt om lagets ”12;e” spelare. Vi får hoppas att restriktionerna lättas inom kort.

Det som däremot går att påverka är att stödköpa biljetter och därmed mildra effekten av den uteblivna intäkten. En stödbiljett är inte så mycket men tillsammans med många andra ger det ett välkommet stöd till klubben.

Förslag är att biljett för ”Inställd” match+ ”Utebliven korv”+ ”Uteblivet kaffe” kostar 100:-, du bestämmer själv!

Händelser

 

Teknikens Dag INSTÄLLD
29 aug 2020
13:00 - 17:00
Spelmansträff i Vittsjö
05 sep 2020
13:00 - 23:00
Öppet på Bjärnums Museum
06 sep 2020
14:00 - 17:00
Hembygdens Dag med spelmansmusik
13 sep 2020
13:00 - 17:00