VITTSJÖ. När första mötet om tätortsbidraget avslutades kunde initiativtagarnas representant från LIONS, Claes Brauer, konstatera att en arbetsgrupp bildats med målet att i höst arrangera Vittsjödagen i samarbete med ett flertal föreningar i Vittsjö.
 lions_002.jpg

Vittsjöborna har ju märkt att det tyvärr inte blev någon Vittsjödag i början av juni 2007 som traditionen bjuder. Alltför sent under året uppmärksammades detta av bl a LIONS men idén att försöka ordna den i höst  föddes.
LIONS fick uppdraget att förvalta tätortsbidraget. De 47.000 kronor som anslagits skall användas till aktiviteter vilka ordnas för allmänheten i Vittsjö tätort.
Under tisdagskvällens möte i Medborgarhuset presenterade LIONS vilka regler som gäller, frågor behandlades och ansökningsblanketter tillhandahölls.
Atmosfären var god och flera föreningar såg möjligheter att arrangera aktiviteter vilka främjar bidragets syfte.
Leif Thånell sammanfattade att två aktiviteter, vilka ryms inom ramarna och redan genomförts, är festligheterna vid Valborg och Nationaldagen.
Arbetsgruppen består av Ulla Kristoffersson SPF, Kjell-Uno Ögren Björstorps skola, Ebbe Persson Wittsjö Hembygdsförening samt från LIONS Ingemar Nilsson, Claes Brauer och Leif Thånell. Förhoppningsvis engageras även representant från Köpmannaföreningen.
Nästa möte för kommittén är den 27 juni kl 1800. 

endorphone.com.ua/
honda.ua/
magazinpoliva.kiev.ua
nadiya.com.ua/
www.pro-service.com.ua
Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Jurassic World 2: Fallen Kingdom Watch