Skriv ut

Storlom (Gavia arctica) är en fågel inom familjen lommar.

Storlommen är cirka 70 cm lång och kan väga mellan 1,3 och 3,4 kg. I sommardräkt har adulterna av nominat- underarten mestadels svart ovansida, med undantag för ett område på den främre ryggen, som har vita rutor. Huvudet och den bakre delen av halsen är grå, och sidorna är vit- och svartrandiga. Det mesta av halsen är också svart.

Storlom häckar över hela Sverige förutom på Öland, Gotland och i Skåne. Historiskt sett är exempelvis sjön Båven i Sörmland en av de mest storlomstäta sjöarna i Sverige med omkring 50 till 60 par. Den lägger vanligtvis en kull av två, sällan ett eller tre, brun-gröna ägg med mörka fläckar. Efter en inkubationstid mellan 27 och 29 dagar kläcks ungen och matas med små fiskar och ryggradslösa djur. Denna föda skiljer sig alltså från de vuxnas som består mestadels av fisk som oftast är större. För att fånga denna mat jagar storlommen ensam eller i par, mycket sällan i grupp. Den dyker från vattenytan och går inte djupare än 5 meter. De flesta dyken är framgångsrika.

Allt från 30 till 90 procent av häckningsförsöken resulterar i att minst en unge lämnar boet i flygfärdigt skick. De flesta misslyckandena beror på rovdjur och översvämningar.

Storlommen år fotograferad i Vittsjö.

Fler bilder på min hemsida vigg5.se