Skriv ut

 

VITTSJÖ. Det hände några saker även för 85 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt.

• Befolkningens antal vid 1932 års början var 2 442, en minskning med 3 under förra året.

• JUF, Jordbrukarnas Ungdoms Förbund bildades. Ordförande blev Magnus Björklund, Hårsjö.

 Ungdomskonsulent Magnus Björklund blev första ordföranden i JUF.

• Föreläsningen bokade in fyra föreläsningar under vårterminen. Detta var före TV:s intåg då det kunde komma upp emot 100 personer till föredragen.

• Arbetslösas förening bildades då arbetslösheten fortfarande var hög. Kommunalfullmäktige diskuterade om bidrag skulle lämnas till de arbetslösa. I stället valdes en kommunal kommitté att utreda. Denna kommitté fick 1 000 kronor i bidrag för att utreda ärendet!

• Genom konkurs var flera fastigheter till salu genom exekutiva auktioner. Ägare var Hofdala fideikommiss.• Fjärdingsman Olof Nilsson saknade polisutbildning. Därför var han inte aktuell då ordinarie fjärdingsman skulle väljas. Tidigare furiren och senare extra poliskonstapel Anton Björk blev vald till fjärdingsman.

• Turen för gående lantbrevbäraren startade i Verum klockan 7.15. Vid ankomsten till Vittsjö hade då redan postförande tåg avgått. Poststyrelsen beslutade att avgång skulle ske klockan 7. För denna förändring skulle lantbrevbäraren erhålla 22 öre mer i lön per dag enligt gällande lönetaxa. Poststyrelsen kunde inte godkänna denna löneökning. Därför ändrades tågens tidtabell och lantbrevbäraren kunde återgå till avgång klockan 7.15!

• RLF avdelning bildades, Riksförbundets Landsbygdens Folk, med Arvid Karlsson som ordförande.

• Lantbrukaren och cykelreparatören sålde cyklar. Sen stal han dessa. Tog hem till verkstaden där de delvis målades om. Sen sålde han cyklarna igen till andra köpare. Senare framkom att den åtalade hade framfört automobil utan giltigt körkort. Han skall betala de drabbade cykelägarna med 25 respektive 35 kronor. Han drabbades av 25 dagsböter á en krona.

• Palmérs fotoateljéer framkallade, kopierade och förstorade. Alla arbeten utfördes fort, väl och billigt.

• Vittsjö Möbleringsaffär med G A Persson som ägare utförde alla slags tapetserararbeten. Dessutom fanns sängar till salu.

• Vid denna tid började Eternitplattor komma i ropet som taktäckning. Enligt annonsen var det nutidens förnämsta material för taktäckning. Taket på Emmaljunga småskola täcktes med eternitplattor.

• Idrottsplatsen i Emmaljunga invigdes med Arnold Fahlén som ledare vid uppvisning av gymnastik. Dessutom var det humoristisk fotbollsmatch.

Arnold Fahlén var ledare för gymnastikuppvisningen.

• Samtliga räntor i sparbanken sänktes med en procent från den 1 juli.

• Emmaljunga Frivilliga brandkår ordnade sommarfest vid Folkets park.

• Brandkårsstyrelsen i Vittsjö inbjöd till brandkårsfest vid Turistgården. Det blev dans på nyanlagd dansbana.

• JUF avdelningen ordnade sommarfest på Skansen. Ett par veckor senare hade NTO sin sommarfest.

• En mjölnare hade samlat på sig en massa förseelser. Vid ett ting dömdes han till 15 dagsböter för sedlighetssårande handling, 15 dagsböter för våldsamt motstånd, tio dagsböter för misshandel och tio dagsböter för fylleri. Till böter dömdes han för fylleri 35 kronor och för förargelseväckande beteende 45 kronor. Dagsboten var på tre kronor.

• Uppskattningsvis var det över ett tusen person med vita dräkter som tågade från kyrkan till Gustaf Adolfssten för att hylla minnet av härskaren.

• Efter årslånga diskussioner angående Kraxasjöns sänkning var det så långt kommet att anbud på grävningarna skulle infordras. Då grävningarna påbörjats gjordes ett par fynd. En ekstock var uthuggen att användes som sjöfart. Dessutom hittades en brännvinsapparat som kastats i sjön.

• I slutet av året beslutade Sparbanken att ytterligare sänka räntan med ½ % på både in- och utlåning.

• Församlingens folkmängd vid 1932 års slut var 2 455, en ökning med 40! personer under året.

epe