Skriv ut

VITTSJÖ. Nyheterna var inte så omfattande för 110 år sen. Då spreds nyheter oftast från mun till öra! Ett utdrag från detta års händelser följer: 

• Vid årets början 1908 var befolkningen 2 185 personer, en ökning med 22.

• De första dagarna detta år registrerades 22- 25 grader kallt.

• Till vikarie vid ambulerande skolorna i Lönsholma- Björstorp valdes Gerda Hanson från Billeberga.

• Biblioteket omfattade 300 verk och detta år fanns 225 låntagare fördelade på 51 personer. Biblioteket erhöll ett statsanslag på 46 kronor.

• Ett körlag bildades i NV delen av socknen. 20 åboar ingick i laget som levererade grädde till mejeriet.

• Kyrkorådet beslutade uppta ett lån på 22 000 för uppförande av fyra skolhus.

• Bättre nykter, helst gift dräng fick anställning på Oretorp herrgård.

• D. J. Danielsson öppnade välsorterad Manufaktur- Mode- och Ekiperingsaffär i f d Tullbergs hus vid järnvägsstationen.

• Brännvinspriset skall vara oförändrat 85 öre per liter.

• Fattigvårdsstyrelsen begärde av statsmedel 474:85 för hemsändande av 42 galiziska arbetare som haft anställning vid Emmaljunga Torffabriksaktiebolag, Arbetarna hade startat olagliga strejker och saknade pengar för sitt uppehälle. K M:t beslutande bifalla begäran.

• Oktober månad var den torraste på 100 år då endast sju mm regn föll mot normala 54,8 mm.

• Det fjärde skolhuset invigdes. Det var då Hultatorp skola som var färdig i oktober månad. Tidigare invigda skalhus fanns i Emmaljunga, Gundrastorp och Hårsjö.

• Detta år började de långdragna diskussionerna angående flyttning av Lönsholma skola till Snärshult. Med 3 500 röster mot 2 291 röster uttalade sig kyrkostämman för flyttning. Först år 1910 blev flyttningen klar.

• Kyrkostämman avslog begäran att flytta gamla skolhuset i Hårsjö till Skinnaretorp.

• En meteor uppenbarade sig i årets sista månad.

• Det blev en sensation i en annan socken då det hölls begravningsfest utan sprithaltiga drycker..

• Befolkningens antal vid årets slut var 2 177, en minskning med tio!