Skriv ut

VITTSJÖ. Det stora skolhusåret i Vittsjö var år 1908. Då uppfördes fyra skolhus i församlingen. Det var i Hultatorp, Emmaljunga, Gundrastorp och Hårsjö skolor. Församlingen begärde i början av 1908 hos k m:t att få låna 22 000 kronor med en amorteringstid på 40 år. Detta beviljades.

Planeringen för de fyra nya skolorna började på våren 1907. I Hultatorp skänktes tomt samt 600 kronor till uppförande av skola. Även i Gundrastorp skänktes tomt till skolhus medan tomt i Emmaljunga fick inköpas.


Hårsjö gamla skola är numera Hästhult AIK:s klubbstuga.

I juni månad hade ritningar och kostnadsförslag inkommit till kyrkostämman. Kyrkostämman beslutade godkänna inkomna handlingar. N.P. Svensson, Värsjö antogs för uppförande av skolhus i Hultatorp för 4 750 kronor. J. B. Eneroth, Vittsjö antogs för uppförande av skolhus i Emmaljunga för 5 900 kronor. Gustav Vinberg, Gundrastorp antogs för uppförande av skolhus i Gundrastorp för 4 900 kronor. Några veckor senare beslutade skolrådet att hålla förnyad entreprenadauktion då tidigare anbud ansågs för höga. Då avgavs följande anbud för Emmaljunga skola till 5 350 kronor, Hultatorp 5 100 kronor, Hårsjö 5 850 kronor samt för Gundrastorp skola 4 975 kronor. N. P. Svensson antogs som entreprenör för skolorna i Emmaljunga, Hultatorp och Hårsjö. Torkel Mattsson antogs för uppförandet av skolan i Gundrastorp. Kyrkostämman skulle först godkänna de antagna anbuden vilket de också gjorde.


Hultatorp skola är numera privatbostad men skolan upplåts till olika sammankomster.

Till lärarinna vid nyinrättade skolan i Hårsjö antogs i juni månad Gerda Hansson, Billeberga. Vid terminsavslutningen i juli månad i nya skolan avtackades folkskollärare Olof Kulldorff. Han hade sen 1887 varit lärare i Hårsjö gamla skola samt lärare i Vittsjö skola. Nuvarande och tidigare elever uppskattade den ovanligt duglige och nitiske läraren. Som tack för undervisningen överlämnades ett finare guldur med kedja.


Olof Kulldorf blev uppskattad av sina elever.

I augusti månad beslutade skolrådet att anta Karin Bengtsson till Hultatorp mindre folkskola. Ruth Eliasson antogs som lärarinna till Emmaljunga småskola samt Johanna Bengtsson vid Skinnaretorps och Gundrastorps ambulerande småskolor. Betilda Nilsson blir fortfarande vid Vittsjö småskola. Till vikarierande lärare vid Björstorps folkskola antogs Edvard Nilsson från Finja.

Tre dagar i september och oktober månader var avsatta för invigning av skolhusen. Kontraktsprost Wollin förrättade invigningarna.

Skolhuset i Hårsjö invigdes i november månad av kontraktsprost Wollin. Entreprenör för uppförandet av skolhuset var N. P. Svensson från Wärsjö. Samtidigt försåldes Hårsjö gamla skolhus till Bengt Troedsson i Bjärnum. Köpsumman var 700 kronor. Hårsjö gamla skolhus var beläget cirka ett hundra meter in på vägen mot Hästhult.

Till lärare vid Lönsholma folkskola antogs pensionerade folkskolläraren Nils Persson från Östra Broby. Skolhuset i Lönsholma flyttades till Snärshult enligt beslut 1910.


Snärshult skola har haft verksamhet med ett företag men står numera oanvänd.

Undervisningen vid Hårsjö skola upphörde 1963. Undervisningen i Snäshult och Gundrastorp skolor upphörde 1956. Undervisningen vid Hultatorp skola upphörde 1959

Samtliga dessa fyra skolhus som uppfördes 1908 är bevarade. Hårsjö skola ägs av Hästhult AIK. Hultatorp skola ägs av Erna Olsson. Gundrastorp skola omändras till privat bostad. I Emmaljunga skola pågår fortfarande verksamhet för yngre barn.

Gundrastorp skola i nästan ursprungligt skick som den såg ut 1908.

Tänk! För 100 år sen behövdes inga större undersökningar och kommittéer. Konsulter fanns i granngården om sådana behövdes. Från anbudens godkännande tog det mindre än ett år innan skolhusen var färdiga för användning. Det var den gamla goda tiden utan pengaslukande kommunalråd och deras ofta vanskliga beslut.