Skriv ut

VITTSJÖ.

• Från och med den 1 jan 1939 stängde samtliga butiker kl 6 e m. Även ”köksingången” skall vara stängd.

• Befolkningens antal den 1 januari var 2 644, en ökning förra året med 42 boende.

På den tiden fanns tillgängliga uppgifter redan den 3 januari.

• Nya torvströfabriken påbörjades då den tidigare hade förintats av eld. Den nya fabriken hade idealiska läge intill järnvägen. Sedermera hade Lokalföreningen sin verksamhet där. Nu finns El Olle på plats med nya lokaler.

• En intensiv brand utbröt vid 6 tiden på Emmaljunga barnvagnsfabrik. Efter hand larmades brandkårerna förutom Emmaljunga även Vittsjö, Bjärnum, Markaryd, Osby och Tormestorp. Då räddningsstyrkorna började få bukt med elden började vattnet sina i närliggande branddamm. I det skede hade flera kilometer brandslang lagts ut till andra närliggande branddammar. Vid tiotiden var branden under kontroll. Samtliga brandmän från Emmaljunga beslutade ställa sina platser till förfogande på grund av det bemötande de fått vid branden.

• Byarna Furutorp, Höjalen, Lönsholma, Kristenstorp, Snärshult, Skinnaretorp, Perstorp, Granetorp och Frösboholma elektrifierades.

• Skolstyrelsen planerade uppföra nytt skolhus. Kostnaden ansågs för hög varför skolstyrelsen beslutade vänta ett år då kostnaderna kanske blivit lägre!

• Emmaljunga frivilliga brandkår kallade till årsmöte på grund av avsägelser från samtliga brandmän. En ny styrelse valdes samt brandchef och vice brandchef.

• Förslaget att Vittsjö skulle bilda ett municipalsamhälle vann inte stort gehör hos kommunalfullmäktige. Dock tillsattes en kommitté för att utreda frågan.

• En kycklingmoder ansågs vara upphovet till en brand i ett uthus i Emmaljunga.

Så här pampig såg den nya folkskolan ut då den blev invigd 1939

• Skolstyrelsen återupptog ärende att en ny skolbyggnad skulle uppföras. Skolan skall vara inflyttningsklar den 1 augusti 1939. Vidare beslutade skolstyrelsen föreslå kommunalfullmäktige att skolelevers lästid skulle utökas med två timmar per vecka till 36½ timmar. Beslutet gällde från höstterminens början.

• En boende i Hårsjö (numera Britta & LES) begärde hos vägdistriktet ombyggnad av vägen vid hans fastighet. Rådfrågade myndigheter tillstyrkte förslaget.

• Pianomagasinet erbjöd sina tjänster som polering och stämning. Piano fanns till låga priser.

• Busslinjen Vittsjö – Tyringe kommer att trafikeras dagligen.

• Tio fastighetsägare i Lilla Frösboholma anhöll hos Generalpoststyrelsen att brevbärningen skulle utökas till Nils Perssons gård.

• Nio sökande hade intresse för komministertjänsten i Vittsjö och Norra Åkarp. Det blev H B Hammar som hade tjänsten ett år innan Carl Eijlert trädde in.

• Brandstationen i Emmaljunga invigdes samtidigt som den nya brandbilen överlämnades.

• Krons blomsteraffär flyttade till Severin Svenssons fastighet.

• Vid 1938 års slut var befolkningens antal 2 700, en ökning med 57 personer.