Skriv ut

Vittsjö. Bakom den numera nyöppnade Qstar macken finns lite historia. Redan 1935 öppnade BP som andra bensinmack i Vittsjö. Nu finns Qstar på samma plats

Dessa bensinbolag var vägledande för bilister.

Efter BP kom Statoil. Första ägaren av BP macken var Rehnberg som byggde upp ett litet skjul eller en lokal som därmed blev den allra första bensinstationen i Vittsjö. Det behövdes på den tiden inga stora lokaler för att kallas bensinstation. I dag är Qstar ingen bensinstation utan ett tankställe!

Flera ägare till bensinstationen fanns fram till 1953.Bland annat hade Vittsjö taxi både bensinstation samt taxistation på platsen från 1944. Tidigare fanns det flera droskbilar, Gunnar Persson, Hilding Johansson, Alve Kjellberg, Erik Kjellberg samt Lars Nordkvist. Det vara konkurrens mellan dessa. En annonserade om modern droska, en annan annonserade om handikappvänlig droska och en tredje annonserade om bår för sjuka personer som skulle till sjukhuset. Sen bildades ”bolaget” Vittsjö taxi 1944.

Utöver Rehnberg var Kalle Fredman ägare till stationen där han även hade cykelverkstad. Gunnar Allan Andersson hade stationen en kortare tid och hade en mindre verkstadsrörelse. Kjell Axelsson utvidgade rörelsen med elektronikverkstad Clas Johansson var sedan flera år tillbaka bekant med Kjell Axelsson och fick tidvis arbete hos Fredman.


Klas Johansson den dag då han överlät bensinstationen till sina söner

-Jag trodde aldrig att jag som kolutkörare åt BP en gång skulle överta macken, berättade Klas Johansson för 25 år sen.

Så blev det den 1 oktober 1953 att Klas Johansson blev ägare till BP bensinstation. Han utökade verksamheten till bilverkstad och andra för bilisterna behövlig verksamhet. Efter exakt 40 år överlät han hela verksamheten till sönerna. Samma dag var det Statoil som övertog bensinförsäljningen efter BP.

Klas Johansson utvecklade rörelsen då en smörjhall uppfördes 1961. Själva bensinstationen har moderniserats och utökats flera gånger, bland annat 1978. Verkstadsbyggnad uppfördes för reparation av bilar och andra fordon.

En tid senare var det Corfitsen som övertog rörelsen som utvidgades till butik med dagligvaror till husliga behovet. Efter hand avvecklades hela rörelsen som upphörde 2008. Nu finns alltså Qstar på samma plats som BP en gång startade 1935. Ringen är sluten!


Så sent som 1974 var det ransonering av bensin och oljor.

Redan i bilismens barndom började privat övningskörning. Redan 1919 startade Sjunne Svensson privat chaufförsskola och fick snart efterföljde då någon tagit körkort. Flera anmälningen om denna verksamhet hamnade på landsfiskalens bord. Detta pågick ända till 1946 då Oskar A Johansson startade legaliserad körskola. Alla behövde bensin till sina fordon och som mest har det fanns åtta bensinpumpar i Vittsjö.

Taxi fanns med flera bilar men ute i byarna fanns också flera bilägare. Genom den tidens grannsamverkan anlitades ofta bilägaren som ”svart” taxi. Detta var inte så populärt hos de etablerade taxiägarna. En bilägare ute i en av byarna var flitigt anlitad. Det berättas att han fick vetskap om anmälan mot honom. Han tog då sin hustru med sig på en tur till samhället och blev stoppad av polisen. Han undrade då om han inte fick lov att ha sin fru med sig?

Samma person skulle även besöka en kiropraktiker i Helsingborg. Han visste att det fanns fler med ryggont, även i Bjärnum. Snart var bilen fullsatt för färd mot Helsingborg. Det berättas att denna resa företogs en gång/vecka. Med tiden blev de drabbade friskare och dessa turer upphörde. På den tiden kostade bensinen inte så många öre/liter och en tur till Helsingborg kostade inte så många kronor. Det är inte bekant om denne person med svarttaxi tankade på taxi bensinstation? Det kan faktiskt va ganska troligt!


I dag finns denna service i Vittsjö till bilisters fromma.