Skriv ut

• Den 1 januari 1904 fanns det 2 171 boende i församlingen. En ökning med 25 personer under förra året.

• Nykterhetsföreningen Gustav Adolfs räddning höll sin 17 årsfest där Vittsjö sångkör medverkade.

• Majoren i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, major Holmgren köpte ett hemman i Boalt för 7 500 kronor. Avsikten var att anlägga dammar för fiskodling.

• Allmänt slädparti ordnades med vändplats i Bjärnum. Utfärden avslutades med animerad fest på hotellet.


Detta är resterna från ångsågen i Björstorp som uppfördes samtida med ångsågen i Bröna.

• Den sjunde ångsågen i socknen uppfördes i Bröna. Många såganläggningar uppfördes som följd av julstormen 1902.

• Flera torvarbetare skadades vid urspårning på järnvägslinjen Skinnaretorp- Emmaljunga.

• Extratåg ordnades den 6 april från Hessleholm till Wittsjö där stormarknad hölls. Tåget ankom till Vittsjö kl 7.57 samt avgick mot Hessleholm kl 6.04 på e m. Tågresan mellan de båda orterna tog 58 min resp 62 minuter.

• Kyrkostämman beslutade att varje år uppta kollekt till ny kyrkorgel.. Orgelkassan uppgick år 1904 till 38 kronor. Tre månader senare hade kassan stigit till 72 kronor

• En resa med ångfartyg till Amerika kostade 60 kronor.

• Tre ynglingar och en äldre gift man trängde in till de galileiska fruntimren i den galileiska arbetarboden i Emmaljunga. Fruntimren låg redan till sängs men flydde in till herrarna.

• Emmaljunga var känt i hela landet 1904. I ”Hvar 8:e dag” publicerade fyra bilder från Emmaljunga, plåtade av fotograf Palmér, Vittsjö.

• En duglig mejerska eller dugligt kunnigt fruntimmer som är villigt att också mjölka och kan sköta ett mindre ismejeri söks till Oretorp. Vidare söktes nykter, ordentlig bättre dräng, helst äldre och gift.

• Även den 20 oktober ordnades extratåg till Wittsjö marknad. Samma tider gällde som tidigare. Sju vagnar med 70 kreatur, främst oxar avsändes söderut.

• E Anderson i Emmaljunga sålde kaffe från 75 öre/kilo och ärter för 15 öre/litern.

• Konkurrens om tidningar rådde även 1904 till annonsörernas fromma. Då meddelades att Norra Skåne hade 72 prenumeranter och Hessleholms tidning 46 prenumeranter i Vittsjö. För kommande år kostade Norra Skåne 3:25 för ett års prenumeration.

• Julottan i kyrkan höll på Juldagen klockan 1 e.m.

• Vid 1904 års slut var befolkningens antal i församlingen 2 182, en ökning med + 7.