Skriv ut

VITTSJÖ. Detta år var det kri(g)shändelsernas tid men jag håller mig till intressanta insatser i Vittsjö: 
Detta år utkom avisan Norra Skåne fyra gånger/vecka och kostade 14 kronor per helår. Ransoneringskalendern upptog sitt utrymme.

Vägvisning till den första torvgraven i Emmaljunga.

Barnvagnsfabriken i Emmaljunga byggdes ut. Materialet från utgrävningarna användes för att fylla ut torvgravarna vid Skolmossevägen.

Bastun i Idrottsgården höll öppet för herrar lördagar klockan 15-20 och för damer fredag klokan18-21.

Thebrödsbageriet höll stängt en vecka på grund av varubrist.

Upprörda känslor svallade då en ny stadsplan planerades. Fortfarande fanns planer för anläggande av idrottsplats på Vången. Vedkapning erbjöds med ambulerade motorsåg. En vecka senare erbjöd en annan företagare kapning med elektrisk såg. Ytterligare en vecka senare var det två företagare som erbjöd vedkapning.

Elva sökande förklarade sitt intresse för tjänsten som småskollärarinna i Emmaljunga.

386 intresserade anmälde sig till Emmaljunga GIK;s orientering.

Luftskyddsföreningen Emmaljunga-Vittsjö kallade till information inom försvaret. Hemvärnet skall genomgå särskild utbildning.

Biografen visade filmen: I mörkaste Småland.

Gunhild Sehlin fick förordnade som ordinarie lärarinna vid Skolan i Hultatorp.

NTO:s scoutkårer firade sina fem verksamhetsår i scoutstugan vid Movägen.

Överlastad var jag inte men hade smakat sprit och var illamående. Så svarade en tilltalad på domarens fråga. Det blev tio månaders straffarbete för flera förseelser.

Skriftställare Ernst Paulsson avled. Han var bland annat känd för utgivande av flera lokala skrifter. Författare Ernst Paulsson var en försynt man men vägrade titel författare men kunde godkänna skriftställare.

Vid brandstationen försåldes sex herrcyklar samt en damcykel utan hjul! JUF avdelningen höll gökotta vid Snapphaneborgen kl 05.30.

 

15 öre i lokalporto kostade det för ett brev.

Generalpoststyrelsen beslutade att porto på lokalbrev upp till 20 gram kostade 15 öre i porto. Upp till 125 gram blev portot 30 öre.

Midsommar- och sommarfester arrangerades av flera föreningar vid Idrottsgården.

Samtliga lastbilsägare sammanslöts till centralisering med Bjärnum som central. Även taxi slogs samman till Droskstationen där fyra taxiägare blev anslutna.

Kommunalfullmäktige beslutade att avsätta 267 000 kronor till förbättring och breddning av flera vägar inom kommunen.

Allmänheten ägde fritt att vid behov begagna sig av bårvagnar att kopplas direkt efter vanlig cykel vid olycksfall. Luftskyddsföreningen meddelade att dessa vagnar fanns vid brandstationerna i Emmaljunga och Vittsjö.

Tre brandkårer bekämpade under sex timmar eldsvådan på Idrottsgården. Byggnaderna räddades men blev svårt brandskadade.

En kupong gällde för inköp av 125 gram kaffe.

Priskontrollnämnden beslutade att prisstoppet på färsk eller frusen fisk skall upphöra. Däremot infördes högsta pris på rostat kaffe.