Skriv ut

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 80 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Förra året, 1939 ökade befolkningen med 20 boende till 2 719 boende vid 1940 års början.

Fjärdingsman Thure Wester rustad för färd med cykel!

• Fjärdingsman Thure Wester fick tillfälligt förordnande att även upprätthålla tjänsten som fjärdingsman i Verum socken.

• Fortfarande kostade Norra Skåne nio kronor/år med utgivning tre dagar/vecka.

• Brottarklubben besegrade klubben Bernia från Helsingborg med 9-1.

• Kungl. Förordning beslutade att fyra öre i extra skatt skall erläggas för den bensin som fanns i lager från den 1 januari. Den som hade 800 liter eller mer var skyldig deklarera mängden bensin.

• Kyrklig kollekt upptogs till Lappska missionen att fördelas till utsatta lappar.

• Barnvagnsfabriken i Emmaljunga har installerat 150 automatiska brandlarm som utlöses vid + 45º värme.

• Under tämligen kort tid sköts sex rävar i trakten kring Emmaljunga. Numera har skadedjuren samlats på mer central plats!

• Länsstyrelsen fann det skäligt att förbättra vägen Vittsjö Skans – Emmaljunga by.

• Fältsporten med 50 deltagare startade med – 22º i februari månad med deltagare från olika organisationer. Tävlingen bestod bl a av skidåkning, skytte samt gång. Även i Emmaljunga bildades en fältsportkommitté.

• Fältskjutning med avståndsbedömning ordnades i Hårsjö med stort antal deltagare från Göinge.

• Styrbulten lossnade på lastbilen som slog runt. Chauffören från Emmaljunga undkom med lättare skador tack vare att förarhytten var synnerligen stabil.

Åtråvärda bönor fanns på sådant kort.

• Kristidsnämnden delade ut ransoneringskort för kaffe. Utdelningen skedde i församlingens alla skolor. Rabattkort för inköp av mejerismör delades ut i Sparbanken samt Emmaljunga folkskola. Lantbrukare måste ansöka hos kristidsnämndens ledamöter att erhålla inköpskort för mejerismör.

• De sju vuxna personerna som fick anställning på torvverket i Hårsjö blev befriade från beredskapstjänst.

• Intresserade inbjöds till samling för att bilda landstormskvinnoförening.

• Från seminariet i Landskrona utexaminerades lärarinnorna Tyra Lunnergård och Elsa Mårtensson.

• Lantbrukare Gottfrid Persson, Kvidala (senare Skånska banken) annonserade att årets höskörd såldes på rot.

• Kommunalfullmäktige beslutade att för 600 kronor inköpa skumsläckningsspruta till brandkåren

• Hemvärnsbefälhavaren kallade medlemmarna i hemvärnsområdet till samling för erhållande av material.

• Livsmedelskommissionen meddelade kvantitet för inköp av ransonerade produkter. 250 gram kaffe och ett kilo socker skall räcka i sju veckor. Några veckor senare skulle samma kvantitet gälla en vecka!

• Fältpost 463 51 framförde tack till fröken Nilsson, Valhalla för den storslagna bjudningen inför vår avresa.

• Bil med gengas önskades hyra sex veckor.

• Näringsställen och handlare skall omgående deklarera innehav av mjöl, gryn och hårt bröd.

• Kommunbiblioteket har öppet fredagar kl 18-20 i avklädningsrummet i gamla folkskolan.

Bageribilar fick inget bensinkort!

• Endast samhällsviktiga transporter kan få tilldelning av bensin. Bageribilar ansågs inte samhällsnyttiga.

• Livsmedelsnämnden meddelade att från kl 24 den 2 november ransonerades även ost, sirap, grädde och risgryn. Mjölkseparatorer fick inte utlånas utan endast användas av lantbrukare som ägde separatorn.

• De Engelska spärrballongerna lossnade från sina fästen och drev med vinden bland annat till Emmaljunga. De nedhängande stållinorna ställde till stor förödelse. Tak förstördes av linorna liksom telefon- och elektriska luftledningar. Någon har berättat att en jaktintresserad person lyckades skjuta ner ballongerna öster om Emmaljunga?

• Församlingens boende vid 1940 år slut var 2 705 en minskning med tio.