Skriv ut

VITTSJÖ. Det är ett okänt faktum när musiklivet i Vittsjö egentligen startade. Sannolikt var det redan på stenåldern när dåtidens människa under enkla former skapade de första stränginstrumenten av djursenor.  Säkert långt tidigare tillverkade Japanerna strängar av trådar från spindelnät.


I år var det Mats Lunnergård som spelade påskpsalmer från kyrktornet.

Det fanns musikkår i Vittsjö på 1930-talet men kanske var musiken på gång redan i början av 1900-talet då dragspelet uppfanns redan i slutet av 1800-talet. Men, sannolikt fanns olika sorter av stränginstrument långt tidigare.

Vittsjö musikkår bildades i början av 1930-talet och gav då under några års tid konserter på flera platser i Vittsjö. Under åren 1935- 1937 gav Vittsjö musikkår konsert från kyrktornet. Då spelades sex musikstycken, bland annat Till härlighetens land samt Vår Gud är oss. Under årens gång har det bildats sång – och musikgrupper med varierade långvarighet. Det är för riskabelt att försöka räkna upp alla de grupper som bildats men något exempel: Kyrkokören bildades 1917 och lever fortfarande med tonernas svall. Hembygdsföreningens sånggrupp bildades 1982 och gör flera framträdande på olika orter.

Åter till tornmusik. Sedan musikkåren avtonat med sin tornmusik hände det inte mycket på dessa höjder förrän hembygdsföreningen återupptog traditionen 1996. Sedan dess har det blåsts tornmusik från kyrktornet under 17 år. I år var det Mats Lunnergård som tonade ut påskpsalmer i fyra väderstreck och tämligen många åhörare lyssnade utanför kyrkan.