Skriv ut

Av namnet framgår att Mats Lunnergård har påbrå från trakten (Lundsgården i Snärshult) men är född i Ängelholm. Han är 49 år och är bosatt i Hässleholm. Han har för närvarande kombinerad tjänst som kantor i  Stoby- Ignaberga med flera kyrkor samt är tjänstledig från lärartjänsten vid Kyrkskolan. I det fall lämplig bostad kan ordnas är Mats inte helt främmande att flytta sina bopålar till Vittsjö?

Han har varit körledare och kommer till dukat bord i Vittsjö den 21 januari där tjänsten är 80 procent.