Skriv ut

VITTSJÖ. Flera mord och mordförsök har skett i Västersocken
Ingvar Olsson har genom sina forskningar dokumenterat även våldshandlingar i Västersocken, Ingvar har skrivit fyra böcker och varit delaktig med flera andra böcker. En verklig historisk dokumentation om Västersocken. Några böcker finns att inhandla! (Skriv medan du kan och minns!).

Bjärnum.
Nedan utdrag är en kort sammanfattning från de 23 sidor från Ingvars dokumentation:


Ingvar Olsson som utfört en värdefull dokumentation.

Västersocken i västra delen av Bjärnum socken verkar fridfull och gemytlig i dagens läge, Ingvar Olsson har som bekant forskat längre tillbaka i tiden och upptäckt flera grymma händelser. Han redogör för åtta mord eller misstänkta sådana. Bossuth var flera ryttare som hade detta namn i trakterna kring Bjärnum på 1700 talet.

Ryttaren Måns Bossuth var känd för sin begivenhet av starka drycker men efter avsked som ryttare blev nykter och bodde kvar på Hågnarp ryttarehus. Måns hade tagit in änkan Tora och fick liten ekonomisk ersättning för detta. Efter makens död hade Tora svårt att försörja sig och döttrarna. Döttrarna tillverkade vävda och virkade föremål som Tora gick omkring och sålde.

År 1858 hittades Tora ihjälslagen i Sjörröds skog. Toras döttrar upptäckte att deras moders få tillhörigheter hade försvunnit. Några månader senare avled Måns sedan han förhörts av länsman. Bossuths hustru och dotter fördes till häradsfängelset i Röinge misstänkta varit delaktiga i stölden ur Toras kistor. Bossuths hustru dömdes till 14 dagar i fängelse på bröd och vatten. Rätten dömde att Bossuths kista skall begravas på avsides plats på kyrkogården.

Anders Tell vid ”Skulkamöllan” var född 1815 och avskedades som husar sedan han misskött sig. Anders avskydde hårt arbete och beslöt sig för att bygga en krog då hans hustru Mätta var duktig att laga mat i det fattiga hushållet med fem barn.

Den lilla krogrörelsen gav en minimal inkomst. Oftast var det drängar som kom för att släcka sin törst. Då det hände att bråk uppstod då några fått för mycket starkvara räckte det att Anders visade sig. Två bråkmakare vägrade sluta sitt handgemäng och Anders tog ut dem på gården där de fortsatte striden. Den ene bråkmakaren avlägsnade sig men den andra stannade kvar. Anders tog tag i denne och kastade honom över en grind där han föll så illa att han bröt nacken och dog. Länsman kom till platsen och förhörde Anders. Fallet lades ner och verksamheten vid krogen fortsatte några år. Någon krogrörelse i trakten har inte förekommit senare. Tell avled 1892.

Mordbrand i Skulkarp.
I slutet av 1600 talet bodde tre bönder i Skulkarp. Olof och Nils var gifta med var sin syster samt Pehr. Osämja var rådande mellan de tre bönderna och trätorna började 1690 då hela gården brann ner till grunden. Nils och Pehr gick ”vådaeden” på sin oskuld till branden. Gårdarna byggdes senare upp, tämligen intill varandra. Slagsmålen fortsatte och Rätten dömde Nils att betala 6 mark för såren och 3 mark för blånader.

Efter sju års fred började det 1704 åter bli osämja mellan bröderna Nils och Olof. Rätten medlade och bröderna blev så småningom sams. Sämjan varade inte så länge och år 1705 var det åter osämja. Rätten dömde Pehr som genom oförsiktighet vållat brand 1707. År 1708 värderas skadorna som uppstått vid branden. Bröderna Olof och Nils bygger bristfälligt upp några byggnader men fortsätter att kivas. Blev Nils misshandlad med en lie eller hade han skadat sig själv genom olycka? Olof dömdes för tillfogande av sår till 6 dalers böter samt ersätta Nils med 3 mark för läkarlön och16 mark för sveda och värk.

Efter många rabalder och tvistigheter försvann bröderna från Skulkarp och byn blev liggande öde i många år. Byn byggdes upp 1724 på annan plats. Nils Jonsson Törnqvist kom till Skulkarp sedan han som underofficer deltagit i slaget vid Helsingborg 1710.

Måns Andersson ”Gröden” var begiven på starka drycker och 1779 blev han stämd för fylleri och sabbatsbrott. Hans svärson Bengt Månsson begärde att Måns skulle flytta till undantagshus. Måns stämde Bengt för brytande av undantagskontrakt. Vittnen ansåg att Bengt borde bli av med svärfadern på grund av dennes fylleri och hotelser. Rätten beslöt att Bengt skulle bygga ett undantagshus med undantagskontrakt. Ett undantagshus blev uppfört år ”Gröden” som avled 1794, 79 år gammal.

Slagsmålet i Öraholma. Husar, soldat och drängar var mer eller mindre onyktra vid supandet i Öraholma och slagsmål uppstod. Efter uppehåll i slagsmålen fortsatte misshandeln.

Vid urtima ting 1841 åtalades tre personer för vållande av soldaten Bengt Lindbergs död. Ärendet blev uppskjutet men återupptogs 1842. De åtalade erkände.

Två av de åtalade dömdes till böter för vållande av Bengt Lindbergs död och deras tillgångar skall fråntas dem. Husartjänsten fråntogs två av de åtalade. Utblottade tidigare husaren Jacob Tullsson Lundkvist tog tjänst som dräng i Hässleberga. Jacob och yngsta dottern på gården fattade tycke för varandra och gifte sig 1842. Paret blev efter en tid torpare i Röke.

HobaPetternillans mordförsök skedde men en träsko. Petternillas och hennes blide make Olof levde i fattigt hem liksom deras sinnessvage son Oskar. Sonen misshandlades av fadern och blev allt sämre till sinnet. Sonen lurades till järnvägsstationen under förevändning att han skulle till doktorn men i själva verket skall han till hospitalet. Det var maken som lurat de båda. Pernilla blev väldigt arg då hon inte fick följa med tåget. Hon ville absolut inte att sonen skulle till hospitalet, När hon kom hem tog hon en träsko son hon kastade mot mannen. Träskon hamnade i väggen annars hade Petternilla kanske dömts för mord.


Kartan visar Torrarps sågmölledamm.

Svedborg Bergkvist ramlade i sågverksdammen i Torrarp och drunknade 1779. Svedborgs man, den avskedade soldaten Jonas Bergqvist anklagades att ha vållat sin hustrus död. Efter en dramatisk rättegång friades mannen vid urtima ting.

Epilog: Att det skulle ha hänt mer våldshandlingar i Västersocken än på andra platser är inte troligt men visst har det hänt mycket i trakten. Sammanhållningen i Västersocken är stark med många föreningar varför osämja skall uppstå är inte trolig. Ingvar Olsson.