Skriv ut

Genom tillmötesgående från pastorsexpeditionen är denna legala förteckning möjlig. Avlidna boende 2020 i Norra Åkarp, Vankiva och Farstorp församlingar som är gravsatta på kyrkogården.

Norra Åkarp församling

Arvidsson Maj 84 år
Bengtsson Anna-Stina 85 år
Bengtsson Olle 85 år
Cehlin Birgit 92 år
Dahlgren Mats 79 år
Evald Eva 58 år
Fingalsson Lissy 92 år
Flink Janette 72 år
Forsberg Lena 80 år
Gustafsson Ann-Marie 59 år
Herrlin Britt-Marie 73 år
Holgersson Inger 59 år
Johansson Gun 85 år
Johansson Majken 82 år
Johansson Kalevi 78 år
Johnsson Gustaf 86 år
Karlsson Roland 83 år
Klarinsson Greta 98 år
Larsson Lisbeth 53 år
Lexander Lars 69 år
Lindberg Rolf 81 år
Nilsson Inge 74 år
Nordstrand Sonja 84 år
Olofsson Britt 94 år
Olofsson Lennart 74 år
Olsson Britt 93 år
Olsson Sonja 83 år
Persson Birgit 86 år
Rask Stig 96 år
Rosander Kjell 86 år
Rosberg Ebbe 73 år
Seger Gulli 90 år
Svensson Assar 85 år
Thorup Gerd 87 år
Tornerefeldt Leif 87 år
Troedsson Leif 81 år
Tuvesson Brita 92 år
Uvenius Stina 91 år
Walther Kjell 91 år

 


Farstorp församling

Barton Miloslav 66 år
Björck Hillevi 89 år
Hall Bertil 93 år
Johnsson Bertil 75 år
Lundgren Inge 65 år
Nilsson Björn-Inge 60 år
Pettersson Jane 75 år
Thurn Gunnel 86 år
Zetterberg Irene 86 år

 


Vankiva församling

Andersson Gunnar 83 år
Andersson Teresia 50 år
Boije Anna 50 år
Henningsson Sture 96 år
Bolestava Håkansson Janina 93 år
Johansen Marianne 87 år
Johansson Stina 77år
Laisi Kalevi 83 år
Lindblad Mats 58 år
Nilsson Majken 82 år
Nilsson Börje 88 år
Nilsson Pia 67 år
Olsson Valborg 89 år
Pedersen Jeppsson Janne 53 år
Rosengren Kent 72 år
Torp Björn 60 år
Tuvesson Brita 92 år