VITTSJÖ, BJÄRNUM. Världsdagen för synskadade är den 14 oktober, vita käppens dag den 15:e, sedan följer de hörselskadades dag den 16 oktober.

De flesta som inte har hörsel- eller synnedsättning tänker ibland inte på de problem vi omedvetet kan utsätta våra medmänniskor för. Det är ju bara den Vita käppen eller ledarhunden som är det yttre tecknet på ett handikapp. Men….

I trafiken tar vi mycket för ”givet”. Tänk efter själv, är du alltid beredd på att personen vid övergångsstället kan ha nedsatt syn eller hörsel. Parkerar du alltid din bil så att den inte utgör ett hinder för en synskadad? Ställer du din cykel så att inte en person med synhandikapp riskerar snubbla över den? Är reklamskyltar utmed trottoarer placerade med denna hänsyn? Använder du cykelns ringklocka för att varna? Nej tyvärr är det nog inte så.

Nu är tystgående elbilar allt vanligare vilket innebär en fara för alla med denna typ av handikapp och därmed ett ökat ansvar för bilisten.

Hur många gånger har du hjälpt en handikappad i en utsatt situation? Det är så lätt att fråga och ofta tas denna enkla hjälp tacksamt emot.