Skriv ut

 

•    Det blir två större evenemang som händer på lördag. Dels i Vittsjö och dels i Bjärnum. I Vittsjö blir det samling av spelmän från södra delarna av fosterlandet för att delta i den stora spelmansträffen i och vid Godsmagasinet med början klockan 13. En halvtimme senare blir det så kallat buskisspel med större eller mindre grupper som låter musiken strömma ut över närområdet.

Så här såg det och så här låt det! vid spelmansstämman för ett par år sedan.


•    Samma dag den 17 planeras det VM i plöjning i Bjärnum men det är helt beroende på deltagarantalet plöjare. Föranmälan är avgörande om det blir någon plöjning eller inte!
•    Det kan redan nu vara tid att läsa på lite inför husförhöret i hembygdsstugan den 19!
•    Vittsjö Träullsfabrik vid Vittsjö Kvarn blev totalförstörd vid en omfattande brand 1966. Branden uppstod intill en elektrisk motor och spred sig snabbt i den torra träullen i fabriken som sysselsatte tre personer.
•    År 1966 samlades ett gäng telefonister till den andra samlingen efter det att hela området automatiserats 1956. Det var 15 telefonister som samlades.
•    En Vittsjöbo och en Bjärnumsbo utförde en räddningsbragd vid Mellbystrand 1971. De räddade fyra medtagna personer som fallit i vattnet sedan deras båt hade kapsejsat.
•    År 1981 var det aktiv underjordisk verksamhet bland annat i Boalt. Då hade sprängningen av Bolmentunneln kommit till trakten.
•    50 brandmän från fyra brandkårer kämpade mot en omfattande brand på Solhäll 1986. Ingen av de drygt 60 boende skadades men branden orsakade tämligen stor skada. Fördelen var att brandmännen kände väl till lokaliteterna genom tidigare övningar på platsen.
•    Det var en stor dag i tidigare pensionat Hemgården som 1986 invigdes till bibliotek. Det fanns stor falskhet där en kommunpolitiker från annan ort lovordade och prisade tillkomsten av detta bibliotek. Några månader tidigare hade hon kämpat för att Vittsjö skulle bli utan bibliotek! Politikerföraktet fick ny grund!
•    Det var en stor dag för brandmännen i brandvärnet 1991. Då kom de efterlängtade personsökarna på plats. Under flera år hade en tjänsteman försökt stoppa personsökarna men nu fick varje brandman var sin sökare.
•    Vid denna tid 1996 utbröt åter brand på vårdhemmet Göinge Brunn, tidigare Solhäll. Inte heller denna gång skadades någon människa.
•    Vid denna tid 2006 utbröt brand, denna gång på Trobecks. Branden antogs vara anlagd. Ingen människa skadades.
•    Den som inte går mot strömmen finner aldrig källan!
•    Ha dä bra!
•    epe