Skriv ut

 

• Så är då ”Spårat” inne på den 451:a gången. Det är väl inget märkligt med detta. Det är liksom en följetong som har överlevt sen 1981, först i ”Värpatorparen” och sen i vittsjobjarnum.nu.

• Höstdagjämningen har passerat och nu går vi mot mörkare tider enligt almanackan. Så är det. Riksfinansministern spår i sina sagor om fortsatt bättre tider. Hon hade gjort sig bättre som författare av sagor.

• Åter ett sanningens ord från ”Jonny i Emmaljunga”. Han jämför kommunalråden med skolelever. Har dom misskött sig får dom sitta kvar! = Icke godkänd!

• Tvenne ordentliga drängar, hälst gifta samt tvenne torpare, pålitliga och nyktra erhöll anställning på Oretorp gård år 1901.

• Smärre fickstölder förekom samt ett par hästar som stals var några händelser vid marknaden år 1901.

Så här såg det ut då det var marknad i Vittsjö omkring 1910.

• En man var instämd till tinget 1906 för misshandel av en kvinna ibm. Det blev 25 kronor i böter och kvinnan skulle få 30 kronor för uppkommen sveda och värk.• Husaren blev sjuk under kommendering 1906 men blev inte hemskickad trots han var pensionsmässig. Efter några dagar avled han i hemmet.

• Drängen kom som vaktepåg till riksdagsman Håkansson. År 1906 hade han varit anställd under 46 år. Det ansågs han varit värd en medalj på sin ålders höst.

• År 1911 var det åter aktuellt med en eventuellt järnvägsförbindelse Röke- Vittsjö.

• Ölförsäljaren var instämd till tinget 1916 för olaga ölförsäljning. Han bestred åtalet men begärde i stället 15 kronor i ersättning för inställelse vid tinget.

• En Snärshult boende begärde att hans namn inte skulle få förekomma på listan eller på valsedlar 1926.

• Den avvikne brottslingen var dömd till 25 kronor i böter 1926 men då han saknade ekonomiska tillgångar blev domen i stället en månads fängelse för våld mot ordningsmakten samt fem dagars fängelse för förargelseväckande beteende.

• Skolstyrelsen beslutade 1936 om tillbyggnader av lärosalar i kommunens skolor. Dessutom skulle tillbygge ske av kapprum, skolkök och slöjdsalar samt fristående gymnastiksalar och duschrum. Bostad för lärarinna skulle tillbyggas.

• Verum JUF- avdelning kom 1936 till JUF- stugan där de skulle uppföra pjäsen ”Förlovningssmällen i 73:ans gård”. Lustspelet framfördes i tre akter.

• De gamla trädgårdsbänkarna i kyrkan byttes ut 1931 mot modernare bänkar. Vid invigningen blev även den omförgyllda ljuskronan på läktaren återinvigd.

• År 1931 var det chans att från flygplan se Vittsjö från ovan. Det kostade tio kronor per tur med Vittsjön som start och landningsplats.

Flygplan: Kanske var det ett sådant flygplan som flög över Vittsjö 1931.

• Den första SLU avdelningen bildades 1924. Den andra SLU avdelningen bildades 1941. Eller var det kanske ett uppvaknande?

• Olga Sandstedt överlät 1946 pensionat Solhäll till Ingrid och Filip Josefsson.

• Inför valet till kyrkofullmäktige 1946 enades de politiska partierna om en gemensam vallista, samlingslista. Det var en lista för inbördes beundran. Före valet kom det ut en så kallad spränglista ”För kyrkan”. Denna lista samlade tre av de 25 mandaten. Det var inte sista gången en samlingslista presenterades. Inbördes beundran fortsatte men tappade allt mer mark.

• År 1951 tilldelades Bertha Nilsson (tant Bertha) en guldmedalj för 65 år som lärare i söndagsskolan.

• Fotbollsgrabbarna från Vittsjö klådde 1951 kollegorna från Sösdala med 5-0.

• Kommunalfullmäktige bordlade 1956 åter ärende angående soptippens placering.

• Det blev klart 1956 att nio pensionärslägenheter skulle uppföras på Vången.

• Efter åtta inställda turer blev det här om kvällen äntligen klartecken att dotter och svärson skulle upp med luftballong. Slutligen återfanns de och ballongen på en åker.

• Kallare tider närmar sig och det kan va tid att plocka in köldkänsligt material!

Rimfrost: Visse är det snyggt med rimfrost men ack så kylig vardag!

• Tänkvärt: Ett beslut är ofta bevis på att det blivit för tröttsamt att tänka!

• Ta vara på tiden och lev livet! Må bra!

epe