• Kommande vecka, den 28:e i ordningen är för tillfället tämligen blank och ograverad. Dock blir det skilda toner i Sommarkvällsmusik. Den 12:e kommer Göinge dragspelsgille till campingplatsen med underhållning och den 16:e blir det sommarmusik i kyrkan med Engerkvintetten.


Det blir kanske inte denna melodi som spelas i sommarmusiken?

• Men efter hand kommer nog några programförklaringar som kan ha intresse. Vi får se!

• Hälften av årets alla dagar har passerat och höstmörkret början nagga på sommartiden.

• Högsta beslutande myndighet bestämde 1907 att minsta bredd på hjulringarna på fordon som färdas på väg skall vara minst 7 centimeter. Högsta tillåtna bredd på dessa ringar får vara högst 12 centimeter.

• 25 kronor utlovades 1917 till den som kunde styrka att olovlig jakt hade förekommit på några hemman i Gundrastorp.

• Det blev 4 månaders straffarbete, villkorlig dom för den som hade förfalskat en skuldförbindelse 1922.

• En källarmästare ansökte 1922 att få servera pilsnerdricka till icke spisande gäster. Kommunalfullmäktige avslog framställan.

• Frälsningsarmén inbjöd 1927 till friluftsmöte i Björklunds backe i Hårsjö samt samma dag friluftsmöte i Holmgrens backe i Vittsjö.

• Politiska missnöjet var aktuellt redan 1932. Då bildades Frisinnade föreningen. Sen blev det Folkpartiet och numera är det Liberalerna.

• Vittsjö musikkår spelade från Villabackens krön 1937. De började med Björneborgarnas marsch och slutade med Svenska arméns tapto. Däremellan var det fem andra musikstycken.

• JUF.s och SLU:s idrottssektioner arrangerade stor sommarfest vid JUF stugan 1947. Det lovades ett par teatersketcher, uppvisning av travhästar samt föredrag och löpning på 1500 meters bana.

• Folkskolestyrelsen begärde 1952 att kristendomsundervisningen skulle utökas med tre timmar per vecka. I gengäld skulle undervisningen i teckning, gymnastik och sång minskas med vardera en timme. Det blev inget av med förslaget.

• ”Snabb” var namnet på de nyinsatta färjan med trafik från Bäckabro till Snapphanestugan. Det var 1957 som Henrixon erbjöd denna service med dragspelsmusik under färden.

• Det var på den tiden, 1962 då det var populärt med jaktstigar. Då kom det 300 skyttar från södra Sverige till jaktstigen belägen i Hårsjö och Snickaretorp.

• Samma år, 1962 var de 36 ungdomar som konfirmerades i Vittsjö kyrka. Sture Hallonsten vara konfirmationspräst.

• År 1967 var det både idrottsskola och simskola. Vid avslutningen på simskolan delades det ut ett 40 tal utmärkelser i olika valörer.

• Jag käkar mestadels vegetarisk mat, såsom pannbiff, lövbiff och andra kötträtter. Dessa produkter är förädlade från gräs och andra vegetariska växter!

• Tänk på och njut av sommaren. Om 75 dygn infaller höstdagjämningen!

• epe

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.