Servicekontor

VITTSJÖ. Avser du söka bidrag så skall detta ske senast den 24 november. Det har även tillkommit några nya bestämmelser.

Styrelsen för Anton Anderssons stiftelse (Frösboholmastiftelsen)
Kungör härmed att ansökningar om medel kan göras av inom församlingen boende i följande fall:
1. Äldre personer med behov av ekonomiskt stöd, exempelvis till boendekostnad.
Skriftlig ansökan på helt ny blankett som kommer att framställas i oktober, blanketten kan erhållas på Vittsjö servicekontor. Nytt för i år är också att kopia på självdeklaration skall bifogas.
Ansökningshandlingarna skall vara Vittsjö servicekontor tillhanda senast den 24 november 2013.

Ewa Wendt
Föreståndare

Servicekontoret i VittsjöVITTSJÖ BJÄRNUM. Nu är våren här och även på inbrottsfronten ser det lite ljusare ut. Efter en tråkig period under höst och vinter med många bostadsinbrott i kommunen verkar det för tillfället ha lugnat sig lite.
Människan reagerar olika efter att ha blivit utsatt för brott, därmed varierar också behovet av stöd och hjälp. Både vuxna och barn kan efter ett brott behöva stöd. Om man drabbats av ett brott ska man alltid få information ifrån Polisen om vilket brottsofferstöd som finns att tillgå lokalt. För vår kommuns räkning har vi en lokal Brottsofferjour dit man kan vända sig. Telefonnumret dit är: 0451-127 17.