AB PERSSON & SÖNERS MÖBELFABRIK

Skriv ut

BJÄRNUM. August Persson föddes i Ekholmen, Verum, 1876. Föräldrarna var byggmästaren Per Mattsson och hans hustru Kristina.

Tidigt började August Persson och hans yngre broder Martin Mattsson – som med tiden också blev en av Bjärnums möbelfabrikörer – hjälpa fadern i hans verksamhet, och byggnadssnickeri blev därmed deras första yrkesutbildning. Nitton år gammal byggde August Persson tillsammans med farbrodern, Tuve Mattson i Kulleröd, en villafastighet i Markaryd. På en verkstad i Klippan började han därefter lära till möbelsnickare.

Han kom 1898 till Bjärnum och startade då tillsammans med en möbelsnickare Nilsson en möbelverkstad i en fastighet vid torget. Tillverkningen utgjordes av fanerade och polerade möbler och då verkstaden sysselsatte 3 á 4 man, förutom de båda kompanjonerna, var den – sedd efter tidens förhållanden – en ej obetydlig sådan. På den verkstaden gjordes de första polerade möblerna i Bjärnum – vilket den minnesgode bjärnumsbon Olof Bengtsson på annat ställe berättar om. Men också i ett annat hänseende var rörelsen först. Sin tillverkning sålde de båda kompanjonerna i egen möbelaffär, den första i Bjärnum.

Men tidpunkten var inte gynnsam. Rörelsen hade startats endast ett par år innan hjulen började rulla i Bjärnums första möbelfabrik. Den hantverksmässiga driften blev allt hårdare trängt. Fanns ej resurser att förse en verkstad med maskiner, återstod knappast annat än ge upp.

August Persson avvecklade sin rörelse och blev i stället verkmästare hos Pettersson & Persson, då denna firma började 1900. I den befattningen blev han kvar tills han och Olof Paulsson 1920 av E.M. Sundgren köpte den fabrik, som Sundgren uppfört 1911. Tillverkningen hade där bestått av såväl möbler som byggnadssnickerier. De nya ägarna fortsatte driften med endast möbeltillverkning och firmanamnet blev E.M. Sundgrens Efterträdare, Persson & Paulsson.

Nästa förändring ägde rum 1935, då Olof Paulsson lämnade företaget för att med en kompanjon bilda Skånska Möbelfabriken. Tillsammans med sönerna Erik, Rudolf och Karl bildade August Persson då familjebolaget Sundgrens Eftr., Persson & Söner.

Under åren närmast efter 1935 företogs viss nydaning av företaget. Fabriken utvidgades genom tillbyggnad, och med ett tillskott av nya maskiner ökades kapaciteten. Arbetsstyrkan kom i fortsättningen att bestå av ett 25-tal man. Tillverkningen utgörs numera huvudsakligen av bäddmöbler och soffor av skiftande slag.

Från 1956 är företaget aktiebolag med firmanamnet AB Persson & Söners Möbelfabrik. Fabriksledare är Rudolf Persson född 1905, och kontorschef Karl Persson, född 1911

August Persson, som vid sin bortgång 1964 var 88 år gammal, hade under en lång följd av år många kommunala förtroendeuppdrag. Han var vice ordförande i municipalfullmäktige och byggnadsnämnd. Dessutom ledamot av ett flertal andra nämnder och en av initiativtagarna till Bjärnums Elektricitetsverk, vars kassör han var under en lång följd av år.

Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge

Avskrivet av: Liselotte Svensson 2018-03-01