Det hände 1945

Skriv ut

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 75 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Folkmängden minskade med en person 1944. Den 1 januari 1945 fanns det 2 769 boende i församlingen.

• Norra Skåne utkom tre dar/vecka och kostade i prenumeration 14 kr/år.

• Bildsköne Bengtsson tillsammans med Tatuerade Johansson.

• Den Vittsjö-födde Bildsköne Bengtsson greps och förhördes i Kristianstad. Friluftsmänniskan B B älskade friheten och trivdes inte inom fängelsernas murar. Han hade tillbringat julhelgen på Söderåsen.

• Kristidsnämnden delade ut ransoneringskort för tobak och kaffe i församlingens skolor.

• Ransoneringskalendern var ovanligt omfattande i årets åtta första månader. Strängt taget var allt ransonerat utom blodkorv. Fortfarande sökte sig avlägsna bekanta i tätorter till lantbrukare som hade höns och grisar! Under augusti månad blev det extra tilldelning av 250 gram kaffe

• Inför vårrean sålde Bror A Nilsson ut kostymer för 75 kronor.

• Vintern var kall och detta medförde problem för odlarna av potatis. Därför beslutade Statens Livsmedelskommission att odlarna skall få ett öre mer pr kilo potatis.

• Generalpoststyrelsen beslutade att Sture Hallenborn skulle vara stationsmästare vid postexpeditionen. En utökning av personalen vore också berättigad.

• Den våldsamma snöstormen, den värsta sen 1929 ställde till problem med meterhöga snödrivor på landsvägarna. Alla småvägar var oframkomliga och avlägsna byar var helt isolerade. Mot normala 14 000 kilo mjölk till mejeriet kom endast 1 500 kilo fram. Detta räckte till distributionen av mjölk i samhället.

• Lund stift prästers nykterhets- och diakoniförbund köpte den anrika Björstorpsgården att inrättas som alkoholisthem. Efter avklarat köp var det stor auktion där ”allt” såldes.

• Henry L Persson skänkte naturskön tomt till Emmaljunga GIF att anläggas som idrottsplats.

• Sparbanken sänkte in- och utlåningsräntorna med ½ %.

• GIK sökte och sökte efter område för idrottsplats. En tid var det aktuellt med idrottsplats på Vången men där var redan byggnadsplan fastställd. Slutligen blev det den idealiska Idrottsparken i Västermark.

Hanna Anderssson var lärare i Vittsjö under många år.

• A B Skogatorps mosse och Höjalens mosse sökte torvarbetare för vändning och kupning.

• Skolstyrelsen antog Hanna Andersson, Kråkemåla som småskollärarinna vid skolan i Snärshult. Detta beslut överklagades av ett större antal målsmän som föredrog vikarierande lärarinnan. Folkskoleinspektören avslog överklagandet.

• Luftskyddsföreningarna i Emmaljunga och Vittsjö beslutade att inköpa två cykelsjukbårar att stationeras på brandstationerna i Emmaljunga och Vittsjö. Allmänheten fick utnyttja dessa.

• Efter 27 år överlät Thure Schalin sin butik i Emmaljunga till Carl Ranstorp. Handeln skall fortsätta med maskiner och redskap för jordbruket samt utökas med byggnadsmaterial.

• Landsfiskal Fluur begär hos länsstyrelsen att inom Verum landsfiskaldistrikt skall ske en utökning från tre till fyra polismän.

• Emmaljunga ledde stort då pokalserien avslutades. Emmaljunga ledde med maximalt 33 poäng medan tvåan fick in 22 poäng.

• Emmaljunga energiförening köpte ström för 10,5 öre/kW och sålde strömmen för 17,36 öre/kW.

Amner Cristiansson var trogen hemvärnsman.

• Hemvärnsområdet firade fem års jubileum och delade då ut tjänsteårstecken till Emil Rosén och Amner Cristiansson som deltagit i alla samlingar under de gångna fem åren.

• Samtliga affärer annonserade att från den 1 juni stängs affärerna kl 5 på e.m.

• Det var visitation av biskop Rodhe i Vittsjö och Emmaljunga. För Vittsjö vidkommande önskade biskopen att ett församlingshem borde inrättas.

• Bageriet som innehades av Thure Johansson brann ner till grunden medan boningshuset räddades.

• Åskoväder antände skog i västra Västanskogen. 100 m² eldhärjades innan brandkåren lyckades behärska elden.

• De 15 000 hektoliter torv som var lagrat på mossen i Emmaljunga skall räcka till Hässleholm stads behov. På hösten uppstod mossbrand och en del av färdig torv eldhärjades.

• Almkvist & Eliassons tapetseriverkstad etablerades.

• Stor idrottsfest ordnades på Vittsjöbaden (Idrottsgården) under två dagar.

Severin Svensson var upphov till denna allé.

• Severin Svensson inbjöd intresserade att diskutera anläggande av en park i samhället. Resultatet blev att en parkförening bildades. Severin planterade på eget bevåg allén från Bäckabro till Marknadsplatsen.

• Åbo Karl Sture Persson från Björkefalla hade låtit döpa sin son John Axel.

• AB Skånska Cementgjuteriet anställde omedelbart 15 snickare till anläggningen i Vittsjö.

• För första gången var det stort cirkustält från Astoria cirkus på Marknadsplatsen. Numera är det cirkus varje dag i Jönsaholm statsresidens!

• Sadelmakare Torsten Johnsson öppnade sadelmakeri i källaren under Fors bensinstation på Gammelgården.

• Det blev inget större gehör för bildande av municipalsamhälle.

• NTO arrangerade föredrag i Emmaljunga församlingshem om ”Kåtornas folk”.

• Hilmer Troedsson överlät sin köttaffär i Emmaljunga till B Klang.

• Diskussionerna var livliga angående om-eller tillbyggnad av JUF stugan. Beslutet blev en ombyggnad för 16 000 kronor med RLF som delägare i fastigheten.

• Priskontrollnämnden beslutar att priset på bensinmotylbränsle skall vara 43 öre/liter.

• Kommunalfullmäktige var helt eniga att medborgarhus och nytt ålderdomshem måste uppföras.

• Vid 1945 års slut var befolkningens antal 2 780, + 11.