Det hände 1965 Vittsjö

Skriv ut

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 55 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• Vägföreningen beslutade att vissa gator i samhället skulle beläggas med asfalt eller oljegrus. En del gator blev endast till hälften belagda och slutade lite så där! Beroende på vem som hade sin bostad just där!

 Gundrastorp skola i nyrenoverat skick.

• Bjärnum Vittsjö MHF avdelning köpte Gundrastorp skola.

• Byggnationen var ganska påfallande då 35 hyreslägenheter byggdes på kv Linden. Vidare uppfördes pensionärslägenheter i Emmaljunga och Vittsjö.

• Ernst Christensson nyvaldes till ordförande i pensionärsföreningen.

• Golfbanan började ta form för ”moderatbandy” i Ubbalt. Golfklubben hade 94 medlemmar varav 62 var aktiva.• Margit Nilsson valdes till kyrkokantor i församlingen.

• Skolstyrelsen beslutade om indragning av mellanskolan i Emmaljunga. Samtidigt beslutades att klass 5 och 6 i Björstorp skola skall överföras till mellanskolan i Emmaljunga.

• Pensionaten Solhäll och Trobeck fick tillstånd att servera sprit till måltid till de på pensionaten boende gästerna.

• Hastighetsbegränsning till 90 km/tim infördes en vecka under påskhelgen.

• Landshövding Bengt Petri gästade orten och invigde två attraktiva och sevärda evenemang. Golfbanan invigde han med ett amatörmässigt proffslag på golfbollen. Dessutom avtäckte han de tre gässen på Gåsön i Gåsadammen med hjälp av makan Elisabet Petri.

De tre vildgässen har landat på Gåsön.

• Den gamla skolan i Björstorp upphörde som lärosäte. Skolan byggdes i slutet av 1870 talet och den förste läraren var den bekante Christen Andersson. Den siste läraren var Arnhold Fahlén. Flera ägare har funnits till fastigheten som numera tjänar som bostad.

• Järnvägsstationen upprustades för att följa tidens krav..

• Parken kring Gåsadammen blomstrade verkligen upp då 5 000 besökare kom till tisdagsunderhållningen. De flesta av traktens kändisar uppträdde, bland annat Göingeflickorna.

• Kommunalfullmäktige beslutade föra ärendet vidare om gemensam avstjälpningsplats för Vittsjö och Bjärnum. Denna planerades på ett område på fem hektar i Hagsjö.

• Missionshemmet, senare EFS och Vittsjöskog tillbygges för att möta ökande turismen!

Kyrkklockan som blev gjuten 1965 på plats i klockstapeln.

• Kyrkans folk i Emmaljunga for åstad till Ystad. Där fick de se sin egen kyrkklocka till klockstapeln gjutas. Ett par månader senare invigdes klockan med inskription i samband med kvällsgudstjänst. Samtidigt hölls minnet av församlingshemmets 30 åriga verksamhet.

• I slutet av detta år upphörde Nockanders speceributik. Denna butik startade sin affärsrörelse år 1888.

• Märta och Nils Schubert donerade en summa pengar till bildande av ungdomlig blåsorkester. De skänkte fastigheterna i Brunshult och Tidemanstorp till medicinsk forskning vid Uppsala universitet.

• Kommunalskatten för kommande år 1966 förblev oförändrad till 8:90 per skattekrona. Samtidigt beslöts höja hundskatten från tio till 20 kronor/hund.

• epe