Trygghetsboende i bygden - en het potatis


BJÄRNUM Laila Jeppsson är omsorgschef i Hässleholms kommun. På tisdagen besökte hon bygdegården i Bjärnum för att diskutera trygghetsboende med Bjärnum- och Vittsjöbor.


Huvudfrågorna för diskussionskvällen var "Hur ska vi bo?", "Vart ska vi bo?" och "Vad har vi råd med?"
Som det ser ut i dag byggs det flitigt med trygghetsboenden i Hässleholms tätort. Men alla har inte lust att flytta från sin hembygd och in till Hässleholm. Allra minst de stolta byborna i Bjärnum och Vittsjö. Därför diskuteras det i kommunen hur man ska lösa problematiken med trygghetsboenden på småorterna.


Kriterier

För att en fastighet ska få kallas för trygghetsboende, måste den uppfylla ett par kriterier.
Dels måste den ha ett gemensamt utrymme för bespisning, catering, och diskning. Fastigheten måste ha en värdinna som anordnar aktiviteter för de äldre och en av makarna måste vara 70 år eller äldre.
- Frågan har blivit en het potatis, förklarade Laila Jeppsson inför åskådarna.
- Och vi är alla överens om att boendet ska ligga centralt, ha många lägenheter samt låg hyra, fortsatte hon.


Gemensamt boende

Problematiken låg inte i om byborna ville ha trygghetsboende på orterna. Problemet var snarare vart det skulle byggas.
- Bjärnum och Vittsjö tillsammans har ungefär lika många potentiella hyresgäster som Tyringe. Därför bör vi ha ett boende gemensamt för Bjärnum och Vittsjö. Det är en kostnadsfråga, menade Laila Jeppsson.
Ett uttalande som väckte många känslor.


25:e maj

Diskussionen avbröts av fika och efteråt fick byborna svälja sin stolthet och gå ihop om ett gemensamt boende. Det är trots allt bättre så än att inte få något alls. Frågan om vart boendet ska ligga är fortfarande inte klart. Och kommunen ger besked om finansiering 25:e maj.


Top