VITTSJÖ SCOUTKÅR LEVER TYST VIDARE GENOM MINNESFONDEN

På Vittsjödagen var det första gången som det delades ut ett stipendium från Scouternas Minnesfond. Mottagare blev Verums GoIFs sektion i ungdomsbordtennnis. Grattis!

När Vittsjö Scoutkår försvann så efterlämnades en del pekuniära värden att förvaltas i något som benämnes Vittsjö Scoutkårs Minnesfond. Förvaltningen har överlåtits till Lions Club Vittsjö-Bjärnum. Lions samarbetar intimt med någon representant från de tidigare medlemmarna i kåren. För närvarande är det Claes Persson, som blev den siste kårledaren. Man har att dela ut 5000 Kr om året vid något arrangemang, som anordnas av Lions. Ansökan ställs till Lions i Vittsjö. Pengar från fonden kan sökas av föreningar, som har verksamhet för barn i åldern 5-11 år i Vittsjö, Emmaljunga och Verum. Undantagna är grenarna innebandy, fotboll och golf.

 

Det har nu gått ett par år sedan Vittsjö Scoutkår avvecklades. Kåren hade, vid sidan av VGIK, en mycket viktig funktion i ungdomsverksamheten. Mina barn - nu är de medelålders - var mycket aktiva och deltog i Scouternas lokala verksamhet. De minns med glädje allt de lärde och upplevde under åren som scouter. Inte minst de kamrater de mötte under det årliga Hårsjölägret. Varje år ordnade Vittsjö Scoutkår ett öppet läger för friska och handikappade barn och ungdomar. Deltagarna var inte alla scouter. Lägren anordnades i Hårsjö i anslutning till den nedlagda skolan där. Lions Club Vittsjö-Bjärnum medverkade flera år genom ställa upp som sponsor och för att bjuda på en dags aktiviteter under veckan lägret varade. Scoutledningen kände det därför naturligt att överlåta förvaltningen till Lions i Vittsjö.

Med nedläggningen försvann en väsentlig och traditionsfylld del i vårt gemensamma ansvar för barn- och ungdomsverksamheten i vår by. Scoutrörelsen har inte längre någon plats bland ungdomarna eller deras föräldrar. Nu gäller enbart den digitala världen. Varför luffa runt i skogen efter karta och kompass när det finns GPS? Scouting har, jämte andra traditionella ungdomssysselsättningar, en uppgift att fylla även i vårt moderna samhälle.

Skälet till nedläggningen anges främst vara ett ledarproblem. Det säger den siste eldsjälen, Claes Persson, medlem sedan 1984. Han säger också att tillströmningen av barn och ungdomar inte var problemet. Det föder, hos mig, tanken att vi vuxna inte lever upp till ansvaret för våra barns fritid. Vi vuxna missar därigenom chansen och skyldigheten att förmedla våra erfarenheter och kunskaper. Jag tror att vi är många som skulle kunna fungera som utmärkta ledare. 

Top