PRESIDENTMÖTE I VITTSJÖ

Lionklubbarna i landet börjar ett nytt versamhetsår med i de flesta fall nya styrelseledamöter och upptaktsträffen är ett led i att stärka samarbetet mellan klubbarna i zonen och att uppdatera ZO (zonordföranden) om klubbarnas målsättningar o aktiviteter under året. ZO är sedan förmedlande länk mellan klubbar o distrikt.

 

Varje president, med Vittsjö/Bjärnums Claes Brauer i spetsen, berättade kortfattat om resp klubbs projekt o aktiviteter och alla lever verkligen upp till Sveriges Lions motto ”för samhällsansvar o livskvalitet”.

Listan på aktiviteter kan göras lång, man ordnar ”byamarknader”, loppmarknader, höstfester logdanser, luciafirande, julgransförsäljning, granrishämtning säljer jultior o julkalendrar, tidningar osv osv.

Mycket pengar samlas in från en generös allmänhet och allt når fram. Tält till jordbävningsoffren i Tahiti, flickskola i Nepal, kläder o förnödenheter till Baltikum, kamp mot onödig blindhet i tredje världen.  Vi stödjer forskning mot cancer, barndiabetes o folksjukdomar.

Många aktiviteter för ungdomar och seniorer anordnas, disco för låg o mellanstadiet, antirökprojekt, musikstipendier delas ut, pensionärer o anhörigvårdare m fl uppmärksammas på olika sätt.

Kvällen avslutades med med information av distriktets Lions Quest ordförande, Bo Sigeback. Lions Quest är ett läromedel för förskola, grundskola o gymnasium och är ett led i Lions förebyggande arbete mot drogmissbruk.

Top