INSAMLINGEN TILLVÄRLDENS BARN

Lions del av förra årets insamling resulterade i en ögonoperationsklinik, som redan i somras överlämnades till myndigheterna i Morogoro Tanzania.

Morogoro, ett distrikt i Tanzania är ungefär så stort som Värmland och med 600.000 invånare.

Samtidigt överlämnades utrustning för att testa blodtryck, blodvärden och äggvita hos gravida kvinnor, säkerhetsutrustning för nyfödda, en Toyota Landcruiser för att läkarteam skall kunna åka ut på ladsbygden och vårda invånarna där.

Lions del av Årets insamling  gav 15.268 kr insamlade under 2 lördagar utanför ICA-affärerna i Bjärnum resp Vittsjö.

Ett stort tack till Vittsjö o Bjärnumsborna.  Som lion är det väldigt trevligt att ett par timmar möta, för det mesta, glada o generösa byinnevånare.

Sveriges lions del av insamlingen satsas också i år i Morogoro i Tanzania. I området dör vart sjätte barn i samband med födseln och en av 6 kvinnor riskerar att dö i barnsäng.

Insatserna inriktas därför på mödrahälsovård genom att bekosta utbildning av barnmorskor och annan sjukvårds-personal inom mödravården.

Utrustningen på landsbygdsklinikerna behöver också förbättras.

Man skall också se till att nå kvinnor i fertil ålder och deras anhöriga ute i byarna med information om hygien mm, så kallat förebyggande byhälsoarbete.
Genom att förbättra mödrahälsovården kan överlevnaden bland nyfödda och deras mammor radikalt förbättras.

 

Top