MISSIONSHUSET BLEV LAGERLOKAL

VITTSJÖ. Grunden till Hästhult missionshus lades redan 1887 då Hultatorp söndagsskola bildades. Men själva grunden till missionshuset lades 1949 och samma år var det lilla missionshuset som kallades missionssalen, färdigt för invigning. Verksamheten i missionslokalen var synnerligen livlig till en början. Genom avfolkning av bygden blev besöksantalet färre och 1991 beslutade missionsföreningen att sälja fastigheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

All religiös verksamhet i bygden var sedan Hultatorp skola byggdes 1908 förlagd till byskolan. Efter hand växte intresset för verksamhet i Hästhult vilket började med de årliga tältmöte i Hästhult i mitten av 1940-talet. Då föddes tanken på ett missionshus på platsen sedan bröderna Petrusson skänkt en tomt till ändamålet. Under några år skedde insamling vid tältmöten till missionshusfonden och en missionsförening bildades 1948. Tanken att uppföra ett missionshus växte sig allt starkare och planerna förverkligades. Restriktionerna var hårda och uppförande av ett missionshus stötte på motstånd från myndigheterna med uppförande av en missionslokal kunde gå för sig.

Den riktiga grunden lades och genom villighet från medlemmarna i missionsföreningen skänktes både material och arbetskraft varför kostnaderna blev ganska minimala och föreningen var nästan helt utan ekonomisk skuld då missionslokalen invigdes under sommaren 1949. Verksamheten utökades med predikningar minst en gång varje månad och dessutom hade juniorföreningen sina samlingar i lokalen och söndagsskolan i Hultatorp växlade var annan söndag till Hästhult. Denna förändring var inte särskilt populär.

Efter hand lättade restriktionerna på byggfronten och missionsföreningen beslutade om en tillbyggnad av missionslokalen. 1955 påbörjades och genomfördes tillbyggnaden så att de blev en större och en mindre sal samt kök och slöjdrum i missionshuset. På mindre än tre månader hade det blivit ett missionshus. En mindre renovering utfördes 1955 då missionshuset kunde återinvigas.

Verksamheten minskade genom avfolkningen och för närvarande finns det endast en? medlem kvar i missionsföreningen som har sammanslagits med EFS i Vittsjö. År 1991 fann föreningen det lämpligt att avyttra fastigheten då ingen verksamhet förekom. Missionshuset är numera en lagerlokal för ett företag i orten.


Top