ÅRSMÖTE MED TRYGG I VITTSJÖ

Mötet inleddes med att det bjöds på kaffe med fastlagsbulle innan ordförande Sivard Strand hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sivard valdes till ordförande för mötet och fick ordinarie sekreteraren Kerstin Jönsson vid sin sida. Bert Oredsson fick förtroendet att justera årsmötesprotokollet. Därefter klubbades verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen utan kommentarer eller invändningar. Så var det dags med val – och det blev omval på alla poster. Styrelsen består alltså även i år av Sivard Strand, ordförande, Leif Thånell, Bert Oredsson, Kerstin Jönsson, Göran Nilsson och Hanne Hansen. Även revisorerna valdes om och det är Ingemar Nilsson och Christer Ruderstam som har förtroendet även detta år.
Så långt valberedningens förslag. Men när man kommer till val av valberedning så är det inte deras sak att föreslå en ny så mötet ombads ge förslag. En avsägelse förelåg från Olle Widell. Denna punkt tog den absolut längsta tiden hittills under mötet men till sist omvaldes Claes Brauer, sammankallande, och Alf Persson med Alve Jönsson som ny i gruppen.
Mötet beslöt också på förslag från styrelsen att avgiften för 2011 skulle vara 600 kronor för företag och 125 kronor för enskilda.
Motioner och styrelseförslag förekom inte och därmed kunde mötesordföranden Sivard tacka för visat intresse och förklara mötet avslutat och inbjöd till middag och samvaro.
Det blev en trevlig diskussion när TiVs ”bevakningsområde”, antal körda mil m m kom på tal. Här nedan följer lite fakta
TiV har ca 60 chaufförer – men behöver fler
TiV kör mellan 2500 och 3000 mil per år
TiV har 506 betalande medlemmar, 59 företagsmedlemmar och 468 privatpersoner
TiV ”bevakar” från Bökholmen/Emmaljunga i norr till Porrarp/Brunnshult i söder. Från Ekeröd/Tågarp i öster till Boalt/Mörkhult i väster. Frösboholma i nordväst till Verum/Kulleröd i sydost och till Vesljunga/Tågarp i nordost.

 

Top