SPF SNAPPHANEN HAR FÅTT NY ORDFÖRANDE

SPF Snapphanen har 120 medlemmar varav ett tjugofemtal fanns med vid årsmötet. Det är ett lågt antal om man jämför med tidigare årsmöten och föreningsmöten. Men, tyvärr, det är en tendens man finner i många föreningar. Den organisatoriska delen i en förening är inte lockande. Då missar man också mycket intressant information. Med en god erfarenhet från alla sina år i Apotekets tjänst berättade nämligen den nytillträdda ordföranden, Kerstin Thånell, hur vi skall och inte skall hantera de mediciner vi fått ordinerade av våra läkare och övriga vårdgivare. Råden leder till eftertanke.
SPF Snapphanen har tio träffar om året - fem på hösten och fem på våren. För att genomföra dessa möten jobbar en styrelse.  Man hittar alla namn och adresser på föreningens hemsida www.spfpension.se/snapphanen.

 

Top