FRIDOLIN BESÖKTE HEMBYGDEN

VITTSJÖ. Publikrekordet passerades då Wittsjö hembygdsförening höll årsmöte i församlingshemmet dit nära 140 besökare kom. Dragplåstret var sannolikt Vittsjöpågen Gustav Fridolin som skulle tala om sina upplevelser för Vittsjöpågen att komma till Riksdagen.

 

Gustav Fridolin i samspråk med Sture Svantesson efter anförandet.

VITTSJÖ. Publikrekordet passerades då Wittsjö hembygdsförening höll årsmöte i församlingshemmet dit nära 140 besökare kom. Dragplåstret var sannolikt Vittsjöpågen Gustav Fridolin som skulle tala om sina upplevelser för Vittsjöpågen att komma till Riksdagen.

Gustav Fridolin i samspråk med Sture Svantesson efter anförandet.

Vid årsmötets förhandlingarna som omfattade 35 punkter omvaldes Claes Ruderstam till ordförande och i styrelsen omvaldes Lars Ivansson och Sven-Erik Johannesson på två år. Vidare valdes ledamöter i 20 olika kommittéer, sammanlagt omkring 60 funktionärer i dessa självständigt arbetande grupper.

Vid avslutningen tilldelades tidigare ordförande Ebbe Persson ett diplom för insatser i hembygdsrörelsen under drygt 30 år. Hembygdsföreningens sånggrupp underhöll vid ett par tillfälle med välljudande hembygdssånger.

Vittsjö är en bra grund att stå på sade Gustav Fridolin i sitt anförande om hur det kändes att som ung ledamot komma till Riksdagen i Stockholm. Gustav Fridolin var den som upphävde kavajtvånget vid sammanträde i ett utskott. Anledningen till att han hamnade i politiken kom sig därav att han efter några ”busstreck” i skolan bestraffades med att besöka en politisk valdebatt. Då var valet helt klart för hans del.

Han fortsatte med att berätta sina upplevelser som högstadielärare. Under hela han unga men verksamma tid hade han ofta sin morfar som förebild. Han besvarade också ett par frågor som ställdes från publiken. Han tackades av ordföranden för ett fint och frimodigt anförande helt utan skrivet manus. Årsmötet avslutades med samkväm.

Samlingssalen i församlingshemmet var tätt befolkat vid hembygdsföreningens samkväm.

Top