EMMALJUNGA BYALAG KÖPER HJÄRTSTARTARE

 

EMMALJUNGA. Byalaget i Emmaljunga räknar inte personer som medlemmar utan hushåll i byn som är anslutna. Vid årsmötet redogjordes för 85 hushåll och hela styrelsen omvaldes med Egon Johansson som ordförande.

 

 

 

 

 

 Gemyt vid kaffebordet då Emmaljunga byalag höll stämma.

Under förra året firades traditionsenligt vårens ankomst med bål och flera cykelturer har ordnats liksom en manifestation för cykelväg mellan Emmaljunga och Vittsjö. Flera andra aktiviteter har genomförts.

Ledamöter i styrelsen blev Viveca Johansson, Gunilla Svensson, Alf Svensson, Ola Alm och Rolf Nilsson.

Försök har gjorts med samarbete med andra intresseföreningar men med klent resultat. Vidare beslutades att välja en kommitté för att arbeta för behållande av indragningshotade busslinjer. Blir det indragning av busslinjer hotar Emmaljunga att så småningom dö ut och bilismen kommer att öka med stigande miljöproblem. Vidare meddelades att netto från utgivna boken Emmaljungabilder har använts till bekostande av en hjärtstartare som kommer att placeras vid brandstationen. Utbildning i handhavande av hjärtstartaren kommer att starta inom kort.

Hela samhället kommer att snyggas upp vid en genomsam städdag då allt skräp vid vägkanterna kommer att plockas upp. Årsmötet i idrottsföreningens klubblokal avslutades med samkväm och medlemslotteri

Top