NY ORDFÖRANDE I VITTSJÖ RÖDAKORSKRETS.

VITTSJÖ. Vid årsmötet som hölls på Linden på måndagskvällen den 28 februari avgick Anna-Maj Jensen som kretsens ordförande. Den nyvalda styrelsen utsåg vid sitt första möte därefter ElnaMaria Mattson att överta klubban. Vid årsmötet var ett tjugofemtal medlemmar närvarande. Att leda årsmötets förhandlingar valdes Anna-Maj Jensen och som sekreterare utsågs Gunhild Lindhe.

VITTSJÖ. Vid årsmötet som hölls på Linden på måndagskvällen den 28 februari avgick Anna-Maj Jensen som kretsens ordförande. Den nyvalda styrelsen utsåg vid sitt första möte därefter ElnaMaria Mattson att överta klubban. Vid årsmötet var ett tjugofemtal medlemmar närvarande. Att leda årsmötets förhandlingar valdes Anna-Maj Jensen och som sekreterare utsågs Gunhild Lindhe.

Nyvalda i styrelsen är Birgitta Mattson, som efterträder Gunhild Lindhe. Lena Brauer och Madeleine Lindström  medan Eva Andréasson avgick.

Övriga styrelsemedlemmar kvarstår.

Verksamhetsberättelsen visar att man gjort besök i olika gruppboenden och hem.

Pengarna som allmänheten skänkt, jämte förtjänsten i secondhandaffären Kupan, har uppgått till 31.000 kronor och de har sänts vidare. Kretsen har också deltagit i lokala arrangemang som Nationaldagen, Vittsjödagen och Julskyltningen. Kupan, som har skötts av frivilliga, har sålt för 61.000 kronor. Man har också haft hjälp av studeranden Klara Strand, som förnyat skyltningen.

Anna-Maj Jensen har suttit 18 år i styrelsen varav 13 år som kretsens ordförande.

Hon avtackades och fick motta Röda Korsets silvermedalj för sin insats i rörelsen.

Alla avgående ur styrelsen avtackades med blommor.

Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe med semla. Till kaffet fick man ett mycket intressant föredrag av Aida Mlkòc från Migrationsverket. Hon gav en god inblick i samarbetet mellan Röda Korset och Migrationsverket. Hon redovisade sin goda inblick i hur en flyktings liv i vårt land kan gestalta sig. Det gäller särskilt dem som inte får uppehållstillstånd. Ordföranden avtackade föredragshållaren med blommor.

 

Top