TRYGG I VITTSJÖ?

Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet att ta fram statistik på vad vi gjorde under 2010. Här nedan kan Du se vad vi gjorde.

Statistik för 2010
Sivard fick i uppdrag på årsmötet at ta fram vad vi uträttat under 2010. Här är resultatet.
Bilen har rullat 81 % av nätterna dvs. 295 nätter.
Detta innebär att bilen rullat ca.31.000 km.
Vi har larmat polisen 11 ggr.
Kört hem onyktra o.dyl. 8 ggr.
Stängt dörrar och släckt ljus 7 ggr.
Tagit emot nattsamtal från oroliga människor 8 ggr.
Noterat reg.nr. 35 ggr.
Dessutom har vi fått ett 10-tal email till vår hemsida
Denna sammanställning är gjord utifrån de anteckningar som respektive chaufförspar har gjort. Vi vet att en del av oss är lite dåliga på att skriva, så kanske någon siffra skulle varit högre.

 

Top