DEN GLÖMDA UTVANDRINGEN PÅ 1800-TALET.

Vittsjö. SPF Snapphanen avhöll sitt sista månadsmöte inför sommaren onsdagen den 4 maj i Blå Salen på Skansenhemmet.
Ordföranden Kerstin informerade om en del förändringar i vår gruppförsäkring hos Skandia. Hon slog även ett slag för stegtävlingen benämnd ”Nu går vi längs spanska solkusten”. Den anordnas av Förbundet. Tävlingen sker på hemmaplan. Med hjälp av stegräknare, som mot en mindre avgift ingår, förväntas vi gå 10.000 steg per dag. Gör man det under tiden 15/9-27/10 så har man klarat motsvarande sträcka. Anmäl dig till någon i styrelsen så kommer Du med .
”Den glömda utvandringen på 1800-talet” var titeln på det föredrag Astrid Heinsen höll där hon berättade om den okända utvandringen från södra Sverige till andra länder i Europa. Det blev en intressant nyupptäckt för de flesta av oss åhörare eftersom vi inte hade den ringaste aning om vad som skedde då. De flesta av oss känner bara till utvandringen till USA. Astrid gav en målande beskrivning över de förhållanden som många av svenskarna råkade ut för. En del lyckades men väldigt många hamnade i total fattigdom och armod. Det var städerna i norra Tyskland såsom Kiel, Lübeck, Rostock med flera som tog emot de flesta invandrarna. Många hamnade även i utanförskap, då myndigheterna i Tyskland hade en minst sagt restriktiv inställning i sin behandling av invandrarna. Många kvinnor utvisades om de födde ett  barn utanför äktenskapet. Även fattigdom kunde lända till utvisning. Det var bristen på arbete i Sverige och inbjudande annonser om ett bättre liv i Tyskland, som lockade.

SPF Snapphanen startar upp höstens verksamhet den 14/9. Program för höstens aktiviteter kommer att distribueras så snart det är fastlagt. Styrelsen önskar alla en trevlig sommar. På återseende.


Top