LIONS BESÖKER NIBEVERKEN I MARKARYD.

VITTSJÖ. Lions Club Vittsjö-Bjärnum gjorde torsdagen den 15/9 ett studiebesök på Nibeverken i Markaryd. Vi kombinerar gärna ett antal månads möten varje termin med att göra studiebesök. Det var trettio Lions och partners som fick en väl planerad genomgång av en avdelning i moder företaget. Vi fick även en mycket inspirerande undervisning i hur man i dag förvaltar och utvecklar ett börsnoterat företag och dess dotterbolag.

I två grupper ledsagades vi av kunniga informatörer och vi fick samtliga en känsla av att vi besåg en väl organiserad arbetsplats i städade och rymliga lokaler. Produkter som lämnar den här avdelningen, liksom övriga avdelningar, har genomgått flera kontroller innan slutlig sammansättning. Det är viktigt eftersom det här är frågan om komplicerade system, som skall fungera upp till 20 år. Man tillämpar skift och alla, där momentet tillåter, jobbar på ackord. Lite omodernt i mina ögon men det fungerar  väl på Nibeverken.

Därefter fick vi lyssna till informations- och personalchefen Benny Torstensson, som gav oss en överblick av organisationen och företagets mål. Blygsamhet kännetecknar inte det man uträttar i företaget. Man behöver heller inte blygas över de resultat man uppnått och strävar efter. Finns det en marknad så undersöker man den ekonomiska storleken i den och inriktar sig för att uppnå sin tilltänkta andel av den. Det gäller över hela världen.

Vi fick även höra verkställande direktören Gert-Erik Lindquist. Denne sympatiskt självsäkre börsbolagsdirektör beskrev näringslivets lite dolda oförmåga att utveckla sina verksamheter i hemlandet. Han uppvisade stor kunnighet, parad med humor och kritiska synpunkter, på hur modern företagsledning skall bedrivas. Timmen blev lite sen men Lions tackar och minns gärna.

Top