GUNNEL GÖTESDOTTER ÖRNESKANS KONSTNÄR OCH JOURNALIST.

VITTSJÖ. November månadsmöte med SPF Snapphanen genomfördes onsdagen den 9/11 i Blå Salen, Skansenhemmet, Vittsjö med cirka 25 medlemmar närvarande. Programmet innehöll information från förbundet då Kerstin Thånell framförde budskapen att vi kan se fram emot en översyn av vårt pensionssystem, att vi får en Äldreriksdag 2012 och att reglerna i nya hälso- och sjukvårdslagen kommer att  få genomslag i de olika samhällssystemen.
Föreningens ”häsloövervakare” Anne-Marie Ström framhöll vikten av att vi vårdar våra hjärnor. Kosten är mycket viktig och hon tryckte hårt på att vi måste röra på oss regelbundet – gärna så vi blir svettiga. Nyttig kost, motion och gymnastik har god påverkan våra hjärnor. Mer än vi tror.
Vi hade även besök av konstnären och journalisten, Gunnel Götesdotter Örneskans från Bjärnum. Konstnärer har ofta ett yrke vid sidan av sitt konstnärskap påpekade hon. Från sina många år som journalist berättade Gunnel om många spännande möten med all världens celibriteter. Hon beskrev många dråpliga händelser och små malörer på ett mycket spirituellt och beskrivande sätt. Man kan verkligen vara konstnär på flera områden.


 

Top