WITTSJÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE MED 105 DELTAGARE

 

VITTSJÖ. Uppslutningen var nära intill total då Wittsjö hembygdsförening hade sitt 35 årsmöte i församlingshemmet. 105 personer av föreningens 425 medlemmar intresserade sig för stämman varav 18 tillhörde föreningens sång- och musikgrupp som underhöll vid ett par tillfällen.

Wittsjö hembygdsföreningens sång- och musikgrupp som underhöll vid årsmötet.

Efter välkomsthälsning av Claes Ruderstam omvaldes han till föreningens ordförande ytterligare ett år. I styrelsen ingår numera Sven- Erik Johannesson, Lars Ivansson, Sivard Strand och Inge Johannesson. Över 60 medlemmar invaldes i 20 skilda kommittéer inom vitt skilda verksamhetsgrenar. Medlemsavgiften för kommande år fastställdes till oförändrat 50 kronor per år.

Efter snabba förhandlingar där det nästan uteslutande blev omval var det Magnus Augustsson, Glimåkra som berättade om ”I Göingehövdingens fotspår från Björkeberga till Sydsjälland”. Det blev en reseskildring där föreläsaren försökte följa Snapphanehövdingens resa till olika platser och hans omdiskuterade bravader i det Danska riket. Det blev en rundresa i grannlandet med inslag om Göingehövdingens så kallade bravader och hans flykt undan förföljarna.

Bildsvepet visade en del vackra bilder från ett tidvis naturskönt Danmark följd av förklaringar till bilderna. Där visades också källare där Göingehövdingen vistats med sitt åtråvärda byte.

Föreningen bjöd samtliga deltagare på kvällsfika under verkligt gemytliga former.

Nästa stora arrangemang för föreningen bli Minneshögtiden på lördag både vid minnesstenen, kyrkan och i församlingshemmet. Då högtidlighålls minnet av de stupade soldaterna som miste livet vid drabbningen på Vittsjö Vång år 1612.

Top