Lions tält till Peru hjälpte många

Beskrivning av uppdraget Med hjälp av fraktflyg sände Räddningsverket cirka 14 ton förnödenheter till Pisco, Peru. Två personer från Räddningsverket medföljde utrustningen, som bestod av 93 tält, 930 filtar, 93 kaminer och 93 presenningar. Avresan från Sverige skedde den 20 augusti och insatsen pågick i sex dagar.

Genomförande Den materiel, skänkt av Lions, (tält, presenningar, filtar och kaminer) fördelat på 31 pallar lastades ombord på ett fraktflygplan på Göteborg City flygplats i Säve måndag 20 augusti, och avgick på kvällen samma dag. Planet landade på Pisco militärflygplats vid 02.30 lokal tid onsdagen den 22 augusti. Tanken var att den person som Räddningsverket skickat med reguljärt flyg till Peru skulle finnas på plats och ha förberett avlastning av planet. Bland annat på grund av inställda flygningar mellan Lima och Pisco befann sig denna person dock fortfarande i Lima, tillsammans med lokalrepresentanten för Lions i Lima. Detta innebar att det fanns en osäkerhet huruvida flygplanet skulle kunna lossas på utsatt tid. Detta visade sig emellertid inte vara några problem, utan planet lossades snabbt med hjälp av DHL-personal på plats samt militär.

Svenskarna besökte direkt ett tältläger inne i Pisco och fick också en överblick av situationen i staden, vilken var i princip helt förstörd. Det läger som besöktes drevs av Frälsningsarmén och verksamheten gav ett mycket positivt och välskött intryck. Efter detta besök beslöts att tälten skulle överlämnas till Frälsningsarmén och INDECI, för upprättande av ett tältläger i området San Clemente. Donationsdokumenten  undertecknades och tälten överlämnades till det peruanska civilförsvaret. Därefter hölls en utbildning i hur tälten monteras för ett antal personer från Frälsningsarméns lägerpersonal, som sedan i sin tur skulle undervisa andra och ha ansvaret för att tälten reses på rätt sätt. 
Resultat Materialet levererades som planerat och teamet kände starkt förtroende för att det kommer att användas på ett bra sätt. Trots att en mängd hjälpsändningar kommit till Pisco var behovet av tält fortsatt stort och många uttryckte tacksamhet över insatsen. En bidragande omständighet till att lossningen av flygplanet fungerade så bra och snabbt var att de två personer från Räddningsverket som reste tillsammans med tälten direkt efter landningen kunde ombesörja kontakter med marktjänstorganisationen och koordinera lossningen. Insatsen får anses vara mycket lyckad.

Genusperspektiv i insatsen I insatsen fanns från Räddningsverket sida en kvinna och två män. Denna uppsättning fungerade mycket bra och emottogs på ett mycket positivt sätt av de peruanska organisationerna.

Goda kontakter med Lions i Sverige underlättade arbetet i Lima. Här visade det sig till och med att den representant som anvisats var svensk och hade ett utomordentligt kontaktnät som visade sig ovärderligt på plats. Detta samarbete bör intensifieras och fördjupas.

Top