EU-projekt till Bjärnum?

Landsbygdsprojektet är en del av EU: s verksamhet med syfte att främja ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden i samtliga EU-länder. Projektet har nyligen startat och fortsätter till 2013. Enligt Jan så är vi svenskar ganska dåliga på att utnyttja de bidrag som är avsatta inom EU-området. Till ett projekt förväntas EU bidraga med 49%, nationella offentliga "organ" med 21% och återstående 30% skall åstadkommas från privat/föreningshåll. Lägg märke till att den ideella "sektorns" insats kan utgöras av frivilligt arbete (omräknat till max 175 kr/timme).
Vad är då landsbygd? I nordöstra Skåne är det alla områden utom Kristianstads stadskärna så Hässleholm är enligt EU att betrakta som landsbygd!jan_lundh3.jpg Arbetsmetoden som används inom projektet kallas LEADER och är ursprungligen en fransk metod som framgångsrikt använts tidigare. Det skall bildas Lag-grupper med landsbygdsområden omfattande maximalt 100.000 invånare. Nordöstra Skåne har cirka 150.000 och det är ännu inte klart med gränsdragningarna.
Inom Lag-gruppen förväntas flera projekt och Bjärnum "är sist på linan" av alla informationsmöten i området. Imorgon är sista inlämningstiden för tänkbara projekt. 
Efter grupparbetena så presenterade deltagarna tre tänkbara projekt vilka alla lämnades över till Jan Lundh så att de säkert kommer med i den fortsatta processen som omfattar massor av förslag vilka, vad jag förstår, skall "grovgallras, bearbetas och förädlas" innan de blir Länsstyrelsens förslagjan_lundh2.jpg. Observera att det varje år är möjligt att göra nya ansökningar. Alla deltagare förvånades över att bidragsmöjligheterna i projekten är så stora men är också medvetna att det krävs engagemang och uthållighet för att nå framgång.
Jan Lundh avslutade med att påpeka att alla projket måste uppfylla något av följande mål:
  • Öka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
  • Förbättra miljön och landskapet
  • Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin
  • Mer information finns på www.skanenordost.se under Aktuella Projekt
     
    Jag kommer att presentera de tre förslagen när de är sammanställda av Jan Lundh. Vilka idéer har du? Skriv gärna på min blogg på denna hemsidan. Min blogg kallas "Bosse". Detta kan vara en fantastisk möjlighet att skapa något attraktivt i t ex Bjärnum. 
    Top