MÅNGA BESÖK I VERUM KYRKA

 

VERUM. Kyrkbacken vid Verum kyrka var fullsatt av fordon i god tid innan Tacksägelsedagens gudstjänst började. Kyrkan var nästan lika fullsatt av besökare då kyrkklockorna kallade. Den sammanslagna kyrkokören fanns på plats och började med körsånger innan Calle Präst tog till orda.


Sånggruppen Mixarna sjöng vid Tacksägelsedagen i Verum kyrka.

På plats fanns också ungdomsgruppen Mixarna som nu aviserade med Time Out! Calle Präst predikan varvades med psalmverser och predikan illustrerades av flera symboler som sammanföll med dagens text. Med bistånd av kyrkvärdarna var det medlemmar ut Mixarna som tog upp dagens kollekt. En ringa del av höstens skördealster hade placerats vid altarringen och kyrkbänkarna var smyckade av höstens fägring.
I samband med gudstjänsten lämnades blommor till ledaren för Mixarna, Ammi Nilsson som kommer att göra uppehåll med sina adepter en kortare tid. Kyrkokören avslutade samlingen i kyrkan.
Efter gudstjänsten bjöd CK alla besökarna på kyrkkaffe i församlingshemmet där det samlade omkring 65 fikasugna.


Skilda generationer samlade vid fikabordet i Verum församlingshem.

Top