NÄRA 14 000 KRONOR TILL FÖRSAMLINGSHEMMET

EMMALJUNGA. Avsikten med Emmaljunga Kyrkliga Arbetsförening, som bildades i samband med planeringen av församlingshemmet på 1920-talet var att samla in pengar till det lokala kyrkbygget. Församlingshemmet uppfördes och lever kvar. Arbetsföreningen bildades och lever kvar men nu under namnet Emmaljunga Kyrkliga förening.


Inger Winkvist inropade en fin julprydnad till dörren.

Häromdagen var det åter auktion eller försäljning, nu till förmån för församlingshemmets drift. Inkomna medel blev 13 719 kronor som kommer att tillfalla församlingshemmet och de kostnader denna lillkyrka för med sig.
Sammankomsten med drygt 50 besökare inleddes med andaktsord av Calle Präst. Mats Lunnergård samt Sam Larsson lät sina stämmor och musik ljuda över lokalen.

Efter fika var det traditionsenligt Jan Rosén som fattade klubban och bjöd ut det rikliga sortimentet med välsmord svada till hugade spekulanter. Knäckpåsarna med vidklistrad lottnummer kostade upp till 200 kronor och gav bra utdelning. Julkärvarna med väl fylla havrekärnor hade bra åtgång liksom prästostkakan och övriga matnyttiga saker.
Jan Rosén skötte "tiggandet" av belopp till utbjudna varor på ett perfekt sätt men en blinkning i rätt ögonblick eller en svag nickning kunde betyda en tia i pålägg! Inkomna medel översteg med cirka 300 kronor förra årets resultat och var lite lägre inflationstakt än beräknade statliga normer!
Kvällen avslutades med Härlig är jorden.


Hampus och Fredde Blank framför ett väl fyllt bord med vinster från lotterier.


Britta Svensson var snabb varuförmedlare för inköpta alster vid auktionen i Emmaljunga.

Top