JUF I VITTSJÖ ÄGER SKOGSFASTIGHET

VITTSJÖ. Det var det på sin tid kände och uppskattade JUF-konsulenten Magnus Björklund som var initiativtagare och bildare av JUF-avdelningen i Vittsjö 1932. Många ungdomar kom i kontakt med Magnus Björklund då han kom för att inspektera och syna ungdomarnas små egna odlingar. Magnus Björklund var född i Vittsjö men under åren 1922- 1927 vistades han i Mongoliet som missionär. Hans missionsgärning bestod sannolikt mest i att lära den inhemska befolkningen att sköta och odla jorden på rätt sätt.
Några år efter hemkomsten fann han tiden mogen att bilda en lokal JUF-avdelning (Jordbrukarnas Ungdoms Förbund). Denna lokala förening bildades 1932, Den allra första styrelsen bestod av Magnus Björklund, Sigfrid Tyrberg, Sjunne Björklund, Gunnar Schalin, May Karlsson, Agda Svensson, H Nilsson och Bertil Nilsson. Detta år hade föreningen 74 medlemmar.
De första sammankomsterna hölls i folkskolan men tanken på en egen lokal grydde allt starkare och nådde mognad då den gamla skyttepaviljongen blev till salu. Den första åtgärden var att ordna en tillbyggnad och tio penningstarka personer gick i borgen för att låna      3 000 kronor. Tomten behövde höjas en del över Pickelsjöns vattenyta och många hästtransporter kom med gruslast efter gruslast.

Skyttepaviljongen som blev JUF-stugan vid Pickelsjön.

År 1934 var planen och byggnaden i så bra färdigt skick att invigning kunde ske då Skyttepaviljongen blev JUF-stugan.
JUF hade allsidig verksamhet med vävkurser och matlagningskurser, teater- och diskussionskvällar samtidigt som det ordnades plöjnings- och mjölkningstävlingar. Dessutom hade JUF en egen sångkör under ledning av läraren Gustaf Svenson, då i Snärshult. År 1937 hade föreningen 146 medlemmar.
Den omfattande verksamheten behövde större utrymmen då många föreningar hade sina sammankomster i det som kan anses vara Vittsjö första medborgarhus. Kommunen avslog ansökan om bidrag till utbyggnad och då togs kontakt med andra föreningar utan resultat och därför föll planerna på tillbyggnad. Slutligen såldes JUF-stugan till Vittsjö kommun för 19 500 kronor med förbehåll att JUF skulle kostnadsfritt få använda stugan till sina sammankomster tills medborgarhus blev uppfört. Detta projekt blev inte klart förrän 1969.
Föreningen köpte en skogsfastighet i Holmarna 1954 och en del av verksamheten förlades dit. JUF-stugan eldades upp som övningsobjekt år 1961. I dag för JUF en tynande tillvaro med aktiviteter med omkring 20 medlemmar. Skogsfastigheten i Holmarna ägs fortfarande av JUF och ordförande i föreningen är Jacob Gustavsson.

 

Top