SPF SNAPPHANENS JANUARIMÖTE INNEHÖLL HISTORIA.

VITTSJÖ. På månadsmötet den 9 januari hade SPF Snapphanen celebert besök. Vittsjösonen
Anders Ödman höll en timslång historieföreläsning.

Mötet inleddes med att ordföranden Kerstin Thånell redovisade valda delar i skrivelserna betitlade ”Nytt från förbundet”. Där genomförs ett omfattande program för att motverka ålderism. I en enkät bland 2000 medlemmar framkom att 40% av dem kände sig drabbade.
Resultatet från enkäten kommer att användas i det fortsatta arbetet mot ålderism.
Äldres läkemedelsbehandling är ett annat intressant ämne där SPF samarbetar med PRO och Apoteket Farmaci i en kampanj kallad ”Koll på lädemedel”. Det skall pågå i fyra år. Går man in på SPF:s hemsida kan man ta ut intressanta fakta i de olika ämnen förbundet jobbar med.  

På sitt spirituella sätt öste Anders ur sin gedigna kunskapsbank. Vi fick veta att befolkningen i skånelandet växlat i antal genom århundraderna. Klimatet har även det växlat mellan mycket värme och sträng kyla och direkt påverkat antalet invånare. Vi har heller inte alltid varit lika städade och välartade som idag. Folkvandringstiden var en tid som kraftigt påverkade hur vi utvecklades och har direkt påverkat hur vi betett oss i forntiden. Att hålla sig med trälar är det inte så många århundraden sedan som den seden upphörde. Intensiteten i hur Anders berättade var inte bara fängslande den skapade ett behov av att få veta mera. Det kan man säkert också få via den rikliga litteratur som finns i ämnet.

Top