Leadermöte för nordöstra Skånes framtid

Nordöstra Skåne delas in i två områden med kommunerna Perstorp och Hässleholm i den västra och Osby, Östra Göinge och Kristianstad i den östra. Den västra gruppen består av bl a följande personer Ann-Christine Quist, Gunnar Bengtsson, Robin Gustafsson, Sia Brinkåker, Connie Alsterman, Tommy Nilsson, Sven-Eric Sjöstrand, Glen Oredsson, Björn Vingren, Björn Wahlborg, Karl-Axelsson, Eleonor Sander, Kenny Ohlin och Gert Löfgren.
Deras uppgift blir nu att snarast sammanträffa och organisera sig på ett så effektivt sätt att en ansökan för EU-bidrag skall vara klar redan i mars.
Det finns tre huvudinriktningar att ta tillvara nämligen: bo och växa på landsbygden, verka och utveckla landsbygden samt uppleva och besöka landsbygden. folket.jpgDet är också viktigt att engagemanget är stort och att verksamheterna som skall få EU-bidrag "Står på tre ben: det offentliga, det privata och det idéella". Faktum är att den västra gruppens medlemmar väl representerade dessa tre ben.
Senare skall så kallade LAG-grugger utses och de måste även ha representation från ungdom och invandrare. Jag uppfattade LAG uppgift att vara "genomförare".
Projektet sträcker sig från 2007-2013.
Vi önskar gruppen lycka och välgång. Den som vill veta mera kan hitta information på www.skanenordost.seaditoriet.jpg  Du som vill påverka hur vår landsbygd skall utformas, kontaktar några av dessa representanter. 
Top