Skansenhemmet valde konst

Efter flera visningar och betänketid så enades gruppen om vilka tre tavlor som skulle bli gåvan från LIONS. På bilden nertill syns från vänster Yvonne Kron, Christer Larsson, Merita Idrizi, Gunvor Andersson, Pia Nilsson, Britt Bergh och Marianne Larsson. Sittande Karl Fransson.skansenkonst.jpg
Top