LRF på årsmöte i Ubbalt

I styrelsen för Hushållningsgillet omvaldes Mona Johansson samt nyvaldes Sven-Ingvar Persson efter avsägelse från Lars Svensson som verkat i styrelsen under 17 år. Han tackades med en bukett blommor. Ordförande i gillet är Jan Svensson. lrfrsm-08.jpgLRF-årsmötet leddes av Jerry Olsson som även omvaldes till ordförande i styrelsen för de 135 medlemmarna. Omvalda i styrelsen blev Ann Marke, Jan Svensson, Sigvard Gustavsson och Bengt Jönsson.  I styrelsen ingår också Paul Johannesson, Anders Jacobsson, Stefan Pettersson samt Inge Johannesson.
Flyghavrekommitténs ledamöter minskade till två! Vidare beslutades om kommande aktiviteter inom både Hushållningsgillet och LRF.
Bertil Gunnarsson tackades med blommor efter sin bildvisning från Amerikaresan.
Top