Hembygdsföreningen

Det kom 120 besökare till Wittsjö hembygdsförenings årsmöte i församlingshemmet. Gästande medverkande var Vittsjöfödde Krister Lindkvist, Agunnaryd som visade bilder från glasplåtar samt film. Bilder och film var exponerade under tiden början av 1900-talet till början av 1970. Föreningens utmärkelse för berömdvärda insatser tilldelades Inger Bergwall.
Till ordförande omvaldes Ebbe Persson. Omvalda blev också ledamöterna i styrelsen: Sivard Strand och Ewa Nevhage, Inge Johannesson samt nyval av Alf Svensson. Kvarstående i styrelsen är Sven-Erik johannesson och Lena Svensson. Totalt valdes omkring 50 funktionärer i styrelser och kommittér.
Top