Trygg i Vittsjö har blivit en förening.

 

VITTSJÖ. Vid Trygg i Vittsjös medlemsmöte den 7 februari beslöt man att bilda en förening.

Ordförande Sivard Strand påpekar att efter det vi blivit registrerade hos skattemyndigheten kommer föreningen själv att kunna stå för bil, bensinkort och allt som enskilda personer fått stå för fram till nu .Verksamheten har hittills bestått av ett 50-tal privatpersoner som så gott som varje natt, två och två, patrullerat i Vittsjö med omkringliggande landsbygd, helt frivilligt och utan ersättning. Vi kommer liksom man gjort tidigare att via posten distribuera ett upprop om frivillig sponsring från hushåll och företag. För att bli medlem i föreningen Trygg i Vittsjö krävs ett minimibelopp på 100:- för privatpersoner och 500:- av företag. Så fort allt är klart med registrering hos skattemyndigheten kommer detta utskick att göras.

På årsmötet valdes en styrelse bestående av Sivard Strand, Margareta Dels Widell, Kerstin Jönsson, Göran Nilsson och Leif Thånell samt till revisorer Ingemar Nilsson och Bert Oredsson.

Föreningen önskar även få fler chaufförer, som kan köra vår klart iögonfallande röda bil, så att vi som kör inte skall behöva köra mer än en gång i månaden. Önskar någon bara köra då och då eller på en viss veckodag går det givetvis att ordna. Du kan skicka in intresseanmälan via vår hemsida http://www.tryggivittsjo.nu/.

Vi är en brottsförebyggande förening och skall bara notera eller ringa till polis eller till förtagare/privatpersoner om någonting inte är normalt. Ibland får vi hjälpa hem ungdomar som har druckit för mycket eller kontakta deras föräldrar så att de kan komma hem välbehållna.

Top