Vittsjö Räddningsvärn

Föreningen Vittsjö Räddningsvärn har 16 medlemmar varav sex medlemmar tillhör supporterskaran. Vid årsmötet omvaldes Tommy Dahlberg till ordförande medan Mikael Jönsson nyvaldes till kassaförvaltare. Under förra året var värnet larmat till 32 utryckningar. Dessutom larmades inte värnet vid nio tillfällen på grund av brister i omorganisationen. Räddningspersonalen har deltagit i tio övningar. Under innevarande år planeras att golvet i vagnhallen skall målas och värnet skall delta i olika arrangemang.
Brandmästare Conny Ingvarsson informerade om förestående utbildning inom sjukvård.
Top